Witam Was na stronach, które ukazują starodawnych mieszkańców Beskidu Niskiego w Karpatach, lepiej znanych jako

* Komańcza (Łemkowszczyzna) w 1942 r.

Podczas niemieckiej okupacji w 1942 r. w Komańczy na Łemkowszczyźnie (powiat sanocki) odbywały się medyczne badania antropologiczne (rasowe). Zarówno ich przebieg, jak i cel pozostają nieznane do dziś, dlatego też my – etnolodzy-ukrainoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego – staramy się je zbadać.
        W 2007 r., po ponad sześćdziesięciu latach, nasz Uniwersytet otrzymał z USA dokumentację z badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Niemieckiej Pracy na Wschodzie (Institut für Deutsche Ostarbeit), który powstał na bazie zamkniętego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład tych dokumentów wchodzą m.in. medyczne ankiety osobowe poszczególnych mieszkańców Komańczy; część z nich trafiła już w ręce osób, których dotyczyły (lub ich krewnych), ponieważ udało nam się ich odnaleźć i porozmawiać z nimi.
        Archiwalia są jednak niekompletne, tak więc jedynie kontakt z dawnymi mieszkańcami Komańczy lub ich potomkami może przybliżyć nas do pozyskania informacji na temat niemieckiej działalności na Łemkowszczyźnie. Na skutek wysiedleń z lat 1946 i 1947 ludność Komańczy trafiła w wiele miejsc, dlatego też zwracamy się do wszystkich, którzy pomogą nam odnaleźć dawnych mieszkańców tej wsi (lub ich potomków) z prośbą o informację na adres gdemel@wp.pl . Wierzymy, że dzięki Waszym kontaktom uda nam się spotkać z ludźmi, dzięki którym dowiedziemy się więcej o wojennej historii Komańczy


Patrycja Trzeszczyńska (www.etnologia.uj.edu.pl)
Grzegorz Demel
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

"Kermesz w Olchowcu" - 23-24 V 2009. X "Lemkiwska Watra" na osiedlu SUM w Ellenville, NY - 4-5 VIII, 2012.
XXX Watra w Żdyni, 20-22 VII 2012. XXXII Watra na wygnaniu - Michałów - 4-5-VIII-2012,
XIV Watra - Monastyryska, UA - 4-5-go sierpnia, 2012. Watra na osiedlu "Lemkiwszczyna" - Durham, ON, Canada(?) July/August, 2010,
3-a Lemk. Watra na Zakarpatiu, Kostryno k/Welykij Bereznyj - 15 VII 2012, Watra Łemków-Rusinów na Łuhanszczynie, 9-X-2010
x


Webmaster:
Walter Maksimovich, aka Władysław Maksymowicz
ur. 1949 r. w Lubinie k/ Legnicy
Zatrudniony jako inżynier w NASA/Goddard Space Flight Center,
Greenbelt, Maryland 20771
[1974 - 2005]. więcej.....

Wszelkie pytania sa mile widziane, Walter Maksimovich.

Google

Web Search lemko.org

Document Information

Document URL: http://lemko.org/pindex.html

Page Created: July 1st, 1999
Last Revised: November 6th, 2013

LV Productions, Ltd.
c/o Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue, Apt. 706
Miami Beach, FL 33139
USA

© LV Productions, Ltd. All Rights Reserved.