Lemko Books - книжкы на лемківскы темы


Books/Periodicals
Icon Выдавництва Лемківского Ансамблю Пісні і Танця "КЫЧЕРА


Icon Ярослав Бодак
Лемківщино моя мила ... Пісні Анни Драган з Галицькой Лемківщини. 372 c. 1 1/2 кг/1 1/2 kg. (Український Рейтинг - Київ, 2011)
{ sample/частина }. Rostislav Bodak (Boryslav, UA). Lemkivshchyno moia myla ... Pisni Anny Drahan z Halytskoi Lemkivshchyny. (Kyiv, 2011).
(in Ukrainian).
Hard copies available from the author {можна замовити від сина покійного авторa}, Ростислав Бодак (Boryslav, UA), starfall[ at ]ukr.net - (+38097 924 8255, +38093 115 2615)(моб).
150 UAH/80 zl}


Icon Ярослав Бодак
За чужими кордонами. 290 c. (Посвіт - Дрогобич, 2016)
{ sample/частина }. Yaroslav Bodak (Borislav,UA). Za chuzhymy kordonamy. (Drohobych, 2016).
(in Ukrainian).
Book orders: Rostislav Bodak starfall[ at ]ukr.net
Можна замовити/купити/придбати від сина покійного автора на Лемківскых Ватрах в Ждыні/Монастирисках, Ростислав Бодак((+38097 924 8255, +38093 115 2615)(моб), 100 UAH/30 zl}


Icon Yaroslava Halyk
Memory Book of the Lemkoland.
Martyrology of Lemkos evicted in 1944 - 1946 from the Polish territory into Soviet Ukraine

Volume 1. Counties Nowy Sącz, Nowy Targ, Krosno and Jasło. Lviv - 2015. 675 pages, hard cover
{ sample/частина }

Ярослава Галик
Книга Пам'яті Лемківщини 1944 - 1946.
Мартиролог Лемків виселених у 1944-46 рр. з території Польщи в УРСР.

Том 1. Повіти Nowy Sącz, Nowy Targ, Krosno i Jasło. Львів - 2015. 675 ст., тверда оправка

Том 2. Повіти Горлиці i Сянік. Львів - 2016. 960 ст., тверда оправка


Icon Богдан Горбаль, Владек Максимович. Лемківска Народна Музыка на Восковых Циліндрах (1901-1913) і Американьскых Рекордах (1928-1930).
(Львів, 2008)

Bogdan Horbal, Walter Maksimovich. Lemko Folk Music On Wax Cylinders (1901-1913) and American Records (1928-1930). (Lviv, 2008) ISBN 83-913884-3-3.

[in LEMKO-RUSYN & English!]. Hard copies available at $40 + $6.65 Priority Mail shipping.


Icon Ірина Клименко. Дискографія Української Етномузики (Автентичне Виконання). 1908 - 2010
Iлюстрований хронологічний реєстр з анотаціями і покажчиками. Київ, 2010 - 360 c.: з іл. (ПНДЛ музичної етнографії. НМАУ ім. П. Чайковського. Кафедра музичної фольклористики)
{ sample/частина }. Iryna Klymenko. Discography of Ukrainian EthnoMusic (Authentic Performances). 1908 - 2010. (Kyiv, 2010) ISBN 978-966-7357-51-1. (in Ukrainian).
Hard copies available from the author {можна замовити від авторa}, Iryna Klymenko (Kyiv, UA), ironia@voliacable.com - or from me


Icon Павло-Роберт Маґочій. Україна - Історія її земель та народів.
(Ужгород, Видавництво В. Падяка, 2012)
{ sample/частина }. Paul Robert Magocsi, Ukraine - Its Land and People. 2nd edition translated into Ukrainian. (Uzhorod, 2012).
Hard cover, 1000 pages. Available from the publisher {можна замовити в друкарні}, padiak.valeri@gmail.com - http://www.padyak.com/news.aspx . 100 UAH - Книгарня в Етнографічним Музею, Львів.


Icon Ioann Polianskii writing back in 1969 as I. F. Lemkyn
"Lemkovyna: A History of the Lemko Region of the Carpathian Mountains in Central Europe"
Higganum: Carpathian Institute, 2012. ISBN 978-1-938292-00-2 ($40, hardcover, available from www.lemko.org or www.lemkoassociation.com),Icon Галина Щерба. Розквіт і Трагедія Лемківщини. (Львів, 2011)
{ sample/частина }. Halyna Shcherba, The Blossoming and Tragedy of Lemkivshchyna. (Lviv, 2011). (in Ukrainian).

Icon"Енциклопедичний Словник Лемківщини "
{ sample/частина}
Іван Красовський (1921-2014) & Іван Челак
В Україні продаж здійснює Іван Челак
"Астролябля" - Lviv, 2013
[ 5 Mb ]

Icon"Енциклопедія історії та культури карпатських русинів"
{ sample/частина }.
Видавництво Валерія Падяка, http://www.padyak.com
В Ужгороді продаж здійснює книгарня "Кобзар" - пл. Корятовича 2
Publications available from the Carpatho-Rusyn Research Center

"Видавництво В. Падяка " - Uzhorod, 2010.
[ 1 Mb ]


FREE DOWNLOADS - ЗА ДАРМО/ДУРНОIconДепортації з Польщи (1944-1951). 74-та річниця депортації з Польщі українців і русинів у 1944-1951 роках ,
Матеріали Міжнародной науково-практичної конференції котра відбулася в Католицькому Університеті. Львів, 2018.09.07,
Lviv 2018
[ 35 Mb ]

Icon"Акція "Вісла" в контексті Украінсько-Польських Відносин XX століття ,
Івано-Франківск 1997. Микола Геник - редактор
[ 5 Mb ]

Icon Аннали - Annals of the World Lemko's Federation
Camillus, NY. [in English/Ukrainian]
vol. 1, 1974, vol. 2, 1975,
vol. 3,
vol. 4, vol. 5, vol. 6.

Icon 1882_2013 Іеронимъ Анонимъ
Повести и разсказы
Томъ І, Шибеничный Верх

Повесть по народному преданію і различнымъ запискамъ.
Ставрогпигійскій Институт, Львовъ, 1882.
Ориґінал (на язичю) з 1882 року - [ 70 Mb ],

Владимир Хыляк – Повісти і оповіданя
Том І, Шыбеничний Верх
Перевыданя.

Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях,
Gorlice – Kraków, 2013.

[на язычі і нa лемківскі літературни мові], { 40 Mb }

Icon_2014 Іеронимъ Анонимъ
Повести и разсказы - Томъ ІI

Ставрогпигійскій Институт, Львовъ, 1882.
Ориґінал (на язичю) выдано в 1882 року

Владимир Хыляк – Повісти і оповіданя - Том ІІ,
Перевыданя.

Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях,
Gorlice – 2014.
[на язычі і нa лемківскі літературни мові], { 33 Mb }
[до сучасного стандарту лемківского языка адаптували: Петро Мурянка, Анна Масляна, Олена Дуць і Олена Дуць-Файфер]

IconБогдан Ігор Антонич
"Привітання життя"

{Книжка поезій}
Lwów, "Діло" - 1931
[ 10 Mb ]

IconБогдан Ігор Антонич
"Три перстені"

{Поеми й Лірика}
Lwów, "НТШ" - 1934
[ 10 Mb ]

IconБогдан Ігор Антонич
"Книга Лева"

{Поезії}
Lwów, "НТШ" - 1936
[ 10 Mb ]

#

IconБогдан Ігор Антонич
"Зелена Євангелія"

{Поезії}
Lwów, "НТШ" - 1938
[ 6 Mb ]

IconБогдан Ігор Антонич
"Ротації"

{Посмертне Видання}
Lwów, "Ізмарагд" - 1938
[ 2 Mb ]

IconБогдан Ігор Антонич (1909 - 1937)
"Пісня Про Незнищенність Матерії"

Kyiv - 1967, "Радянський Письменник"
[ 25 Mb ]

IconБогдан Ігор Антонич (1909 - 1937)
"Зібрані Творі - Collected Works"

New York - 1967 - Winnipeg, "Trident Press Ltd."
[ 19 Mb ]

IconБогдан Ігор Антонич
"Знак Лева - Znak Lwa"

Львів, "Каменяр" - 1988
[ 34 Mb ]

IconБогдан Ігор Антонич
"ПОЕЗІЇ"

Київ, "Радянський Пісменник" - 1989
[ 29 Mb ]

Icon Bohdan Ihor Antonycz.
Cała chmielność świata.
Kraków, 1994.
(in Polish). [ 14Mb ]

Icon Богдан-Ігор Антонич
"Звеличую стокрот весну"
Released by Mykhailo Markovich, Diuren, Germany.
"Растр 7", Львів, 2009.
[ 68 Mb]

Icon Богдан-Ігор Антонич
"Велика Гармонія"
Bohdan-IhorAntonych
"The Grand Harmony"
(Translated from Ukrainian with an Introduction and notes by Michael M. Naydan)
"Литопис", Львів, 2007.
[ 5 Mb]

Icon Богдан-Ігор Антонич
Translated from Ukrainian into Lemko/Polish by Petro Trochanowski
Зелена Євангелия. (Выбраны Творы)
Krynica-Legnica, 2009.
[ 12Mb ]

Icon Ігор Калинець
"Знане і незнане про Антонича "
Матеріяли до біографії Богдана Ігоря Антонича.
"Друкарські Куншти", Львів, 2010.
[ 28 Mb]

Icon Ігор Калинець
"Знане і незнане про Антонича "
Матеріяли до біографії Богдана Ігоря Антонича.
Друге видання, виправлене і доповнене
"Друкарські Куншти", Львів, 2011.
[ 15 Mb]

Icon Antyfon
Quarterly of the Peremyshl-Nowy Sancz Eparchy. No. 1 [1997] - 30 [2004]
[ 92 Mb ]

Icon Володимир Ардан
Мої Рідні Поляни. Lviv, 2011
[19 Mb]

Icon Сестри Байко
Учасник Культурной Программы - "Олимпиaда - 80" Lviv, 1980
[2 Mb]

Icon Bajky - Байкы
Михайло Гиряк
Русиньскы - Лемківскы Байкы всхідніой Словаччыны.
Rusyn-Lemko Fairy Tales of eastern Slovakia

Presov, 1976.
[50Mb]

Icon Robert Bańkosz
Publisher: Nova Sandec
"Świątynia Ciszy - Cerkwie grekokatolickie na Łemkowszczyźnie",
[in Polish][Parts in Ukrainian, English, German and French].
Nowy Sacz, 2009.
[ 88 Mb]

Icon Александр Бармин
Соколы Троцкого
"Жестокий Век - Кремльовские Тайны", Moscow, 1997
{Мемуары мого тесьця, дипломата, "ворога народа" за Сталіна, першoго головы Росийского відділу "Голосу гАмерики" (1948-1964).
Росийска верся кныжкы виданой в 1945 на англійскі і понад 100 іншых языках. Бест селер.}
[in Russian]. [18 Mb]
Мемуары Барміна (1899-1987), дипломата-невозвращенца, долгие годы были в числе основных источников для зарубежных исследователей советского периода 20-30-х годов. При конце 40-х годов он возглавлял русскую службу радиостанции Голос Америки. В книге представлена широкая галерея дипломатических и хозяйственных работников, видных военачальников, ставшых в 30-е годы врагами народа. Хорошо передана напяженная атмосфера тех лет, мучительная борба людей между долгом и страхом репрессей.

Icon Адам Барна
Кавальчык тернистой істориі села Чорне на Лемковині, 1879 - 1970
Legnica, 1996. [in LEMKO-RUSYN!].
[13 Mb]

Icon Adam Barna
Z pamiętnika wysiedleńca. Legnica, 2004. (in Polish).
[14Mb]

Icon Адам Барна & Теодор Ґоч
Лемкы в борбі за свою і не свою свободу.
Legnica - Zyndranowa, 2005. [in LEMKO-RUSYN!].
[23 Mb]

Icon Марія Кобані, Адам Барна
З жытя, обычаів і істориі села Богуша. Oleśnica, 2006. (in LEMKO-RUSYN!).
[42 Mb]

Icon Адам Барна
Хмары і сонце над Лемковином. Legnica, 2008. (in LEMKO-RUSYN!).
[42 Mb]

Icon Микола Барна
Радоцина в моєму серцi. (in Ukrainian)
Тернопіль, 2011.
[48 Mb]

Icon Володимир Барна (гол. редактор). БЕСКИДИ, №1, 2020
Лемківський літературно-мистецький та загальнополітичний часопис
Спілка письменників Лемківщини. Пл. Соломянська 2, м. Київ
(Тернопіль, Видавництво Терно-граф, 2020)
{fragments for now/наразі фрагменти}. Volodymyr Barna (chief editor), Beskidy, №1, 2020. (in Ukrainian). (Ternopil, 2020)
Lemko Writers' Union. Soft cover, 210 pages.
Available from the chief editor {можна замовити в гол. редактора}, inquiries/запити:
barnava@ukr.net – Тернопіль/Ternopil +380 67 831 34 56 / +380 50 298 9686.
Готовится видання №2.


IconArtur Bata
"Łemkowie". 2004.
[ 8 Mb ]
Artur Bata
"Wojna o pomnik". 2002.
[ 4 Mb ]

Icon Дмитро Бедзик
Украдени Гори. (in Ukrainian)
Київ, 1989.
[67 Mb]

Icon Besida Periodical of the Lemko Society. No. 1 [1984] - 122 [2011]
http://www.stowarzyszenielemkow.pl/

Icon Дмитро Блажейовський
Три Українськи Церковни Унії
Львів, 2010.
[ 19 Mb]

Icon Дмитро Блажейовський
"Деякі сумні сторінки з історії України та дещо про її сусідів" {partial}
Україну кращу треба нам самим будувати
"Каменяр", Львів, 2007.
[ 40 Mb]

Icon Dmytro Blazheiovskii
"Historical Shematism of the Eparchy of Peremyshl including the Apostolic Administration of Lemkivshchyna (1828 - 1939)"

1,008 pages. "Kameniar", Lviv, 1999.
[ 132! Mb]

Icon Кирил Бреян
"Моя долга ІІ-га война сьвітова
1939 - 1948
"Ліґниця", 1998. [in LEMKO-RUSYN!]
[ 23 Mb]

IconRyszard Brykowski
"Łemkowska drewniana architektura cerkiewna, w Polsce, na Slowacji i Rusi Zakarpackiej", Ossolineum, 1986.
[ 33 Mb ]

Icon Іван Бугера
Весіля на Лемківщині. Lviv, 1936. (Reprint)
[25 Mb]
Icon Байкы і тексты собрала Мария Гоч
Байковий Сьвіт Миколая Буряка. Zyndranowa, 2011
[11 Mb]

IconRoman Chomiak (1914 - 19xx)
"Nasz łemkowski los"

Nowy Sa̦cz : Sa̦decka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 1995."
[ 20 Mb ]

IconAleksander Chudyk
"Kasarnia Powodem Dramatu 1939 - 1944". Nowogard, 2002.
[ 5 Mb ]

Icon Ivan Cizmar
"Народне Весіля Русинів Выходной Словакії ",
L'udova Svadba Rusinov Vychodneho Slovenska
The folk Wedding of the Rusyns of Eastern Slovakia.
Svidnik, 2006. [in Slovak, English & LEMKO-RUSYN!]
[ 27 Mb ]

Icon Ivan Cizmar
"Народны співанкы, музыка і танці Русинів виходной Словакії",
The folk songs, music and dances of the Rusyns of Eastern Slovakia.
Svidnik, 2009. [in Slovak & LEMKO-RUSYN!]
[ 40 Mb ]

Icon Ivan Cizmar
"КОЛЯДЫ Русинів * Руснацох * Лемків",
Christmas of the Rusyns * of the Rusnacs * of the Lemkos
KOLEDY Rusinov * Rusnacoch * Lemkov
Svidnik, 2014.
[ 34 Mb ]

Icon Ivan Cizmar
"Народны співанкы, музыка і танці Русинів виходной Словакії 2",
The folk songs, music and dances of the Rusyns of Eastern Slovakia 2.
{SAMPLE / Ознайомитися} Svidnik, 2017. [in Slovak & LEMKO-RUSYN!]
[ 40 Mb ]

Icon Николай А. Цисляк
"Стародавны Лемковскы Вечиркы і Ламанчак", стародавна штука в II актах, из звычаю прядильних вечеров на Лемковині . Yonkers, 1951. [in LEMKO-RUSYN!]
[ 40 Mb ]

Icon Ігор Дідович
"Лемківська Доля".
Lviv, 2013.
[in LEMKO-RUSYN/Ukrainian!]
[ 6 Mb ]

Icon Іван Дмитрик
"У лісах Лемківщини - Спомини вояка УПА".
Сучасність, New York, 1976 [in Ukrainian]
[ 13 Mb ]

IconAnna Dobrowolska
Krótkie spodenki mojego dziadka
Krzywa i okolice w starej fotografii i wspomnieniach.
Wolowiec, 2009.
[ 4 Mb

IconTeodor Dokla
Минуле сел: Ясюнка, Крива і Баниця на Лемковині.
Yonkers, 1969.

Part 1/2              Part 2
[ 13 Mb ]              [ 70 ]

Icon Iрина Довгалюк
"ФОНОГРАФУВАННЯ
Народної Музики в Україні.
Історія, Методологія, Тенденції.
" (Digest)
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Львів, 2016 [in Ukrainian]
[ 16 Mb ]

Icon Iрина Довгалюк
"ФОНОГРАФУВАННЯ
Народної Музики в Україні.
Історія, Методологія, Тенденції.
" (Digest)
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвозбавства
Спеціальність 17.00.03 - музичне мистецтво
Захіст відбудетьця 21-го черрвня 2017 року в Києві [ 13 Mb ]

IconВолодимир Дрань і другы
Не обірветься нить життя - Збірник творів
СПОЛЕМ, Lviv, 2009.
[ 11 Mb, in [in LEMKO-RUSYN & Ukrainian!]

IconEpifan "Nikifor" Drowniak
Andrzej Banach
Pamiątka z Krynicy.
Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1959.
[ 19 Mb ]

Icon

Дротар


часопис простий, вандрівний.
Выходит, коли ся му хце. Підпільне лемківске выданя з укр. Карпат.
№1 - №2 [ 15 Mb ]

      
Icon ДЖЕРЕЛО - Лемківській Альманах

(in Ukrainian)

2019 рік, 2020 рік,

IconRoman Dubec and Adam Janczy
"Inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich w nieistniejacych wsiach na terenie gmin Sękowa i Uście Gorlickie". Gorlice, 2007.
[ 10 Mb ]

Icon "Kyczerska Łemkowyna"
Sebastian Dubiel-Dmytryszyn [redakcja]
RuthenicArt, Komańcza, 2014
[Kontakt do nabycia wydania: ruthenicart@zpoludnia.pl]

[- Mb]Icon "Ruś Krośnieńska"
Szkice i Studia na temat "Wyspy" Łemkowskiej
Sebastian Dubiel-Dmytryszyn [redakcja]
RuthenicArt, Węglówka (Ванівка) 2013
[5 Mb]Icon "Rzecz o łemkowskiej enklawie na pólnoc od Krosna"
Prace dedykowane dr Modestowi Humeckiemu z okazji 170-tej rocznicy urodzin
Sebastian Dubiel-Dmytryszyn [redakcja]
RuthenicArt, Krosno 2012.
[43 Mb]IconІгор Дуда
"Спомнеш Моє Слово"
Лемківскы Приповідкы.
Тернопіль, 2008.
[in LEMKO-RUSYN & Ukrainian!][ 9 Mb ]

IconІгор Дуда
"Тернопіль"
історико-краєзнавча хроніка. (1544 - 1944)

Тернопіль, 2010
[in Ukrainian][ 30 Mb ]

IconІгор Дуда
"Лемківскій Гумор"

Бібльотека Лемківщини, ч. 63

Тернопіль, 2014
[in LEMKO-Rusyn][ 44 Mb ]

IconStefan Dudra
"Łemkowie" - Deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej
na Środkowym Nadodrzu w latach 1947-1960.
Glogów, 1998.
[ 9 Mb ]

IconOlena Duc-Fajfer
"Ци то лем туга, ци надія" - Aнтолоґія повыселенчой лемківской літературы в Польщы.
Стоваришыня Лемків, Ліґниця, 2002.
[ 83 Mb ]

IconАлександр Дуличенко
"Письменность и литературныє языки Карпатской Руси"
(XV - XX вв.)
Вступительная статья. Тексты. Коментарии
[ in Russian ]
Ужгород, 2008
[ 45 Mb ]

IconWilliam Duly
"The Rusins of Minnesota". 1993.
[ 8 Mb ]

IconPaweł Dziadosz
"Przesiedlenia Ludności Ruskiej z powiatu krośnieńskiego w latach 1944 - 1947".
Weglówka, 2014
[ 3 Mb ]

Icon Bimonthly "Дзвони Лемківщини/Dzvony Lemkivshchyny""
Published in Ternopil, UA
(mostly in Ukrainian)
[ various ]

IconРоман Фабрика
"Лемки: роки і долі"
[in Ukrainian]
(Фотоальбом) Коломия, 2005.
[ 50 Mb ]

IconОльга Фабрика-Процька
"Народна Музична Культура Лемків і Русинів Карпатського Регіону: Традиція, Трансформація, Ідентифікація"
[in Ukrainian]
Івано-Франківськ, 2020.
[ 48 Mb ]

Icon Jan Falkowski & Bazyli Pasznycki
"Na Pograniczu Łemkowsko-Bojkowskim"
Published in Lwów, PL - 1935. (in Polish)
[ 31 Mb ]

Icon Андрей Фатула & Михаил Дронов
"Карпатская Русь - Літературно-публицистический алманах"
выпуск 2, Москва - 2017. (in Rusyn/Russian)
[ 21 Mb ]

IconОлена Мейсарош і Володимир Фединишинець
"У сімдесят сьомий державі: казки верховинців". Ужгород, 2011.
(in Ukrainian) [ 20 Mb ]

Icon Володимир Фединишинець
"АЙНО - крайовий часопис-альманах. №1, осін '97". Ужгород, 1997.
(in Rusyn) [ 19 Mb ]

Icon Володимир Фединишинець

Духнович Кореневий. Поезія в прозі. Ужгород, 2003, (in Ukrainian)
Бог Необнятный. Релігійні та філософскі есеї. Ужгород, 1996. (in Ukrainian),

Icon Володимир Фединишинець

Iсторик і захисник карпато-рутенів. Ужгород, 1996. , (in Ukrainian)
Рутенійо моя, Рутенійо... Модирні стихы на на карпато-рутенскому языкові,
Ужгород, 2001. (in Rusyn)

Icon Володимир Фединишинець

Мы Русины, Неба Сыны. Ужгород, 1995, (in Russian)
Oстанній Опришок. Історична повість про Підкарпаття
30-их років ХХ-го століття
[in Ukrainian]

IconПетро Феціца
"Старый Лемко Оповідат". 1993.
[in LEMKO-RUSYN!]
[ 4 Mb ]

IconОлексій Філіппов
"Таємниця герба Підкарпатськой Русі". Uzhorod, "Карпати" - 2006.
[in Ukrainian]
[ 10 Mb ]

IconНауковий збірник Музею української культури в Свиднику.
І. Окремий Відбиток
Фольклористика

"Музей Української Культури СВИДНИК ". 1965
[in Ukrainian]
[ 55 Mb ]

IconМойсей (поема)
Іvan Franko - Іван Франко
З украіньского на лемківске перевюл Петро "Мурянка" Трохановскій .
[in Lemko-Rusyn]
Krynica, 2006
[ 10 Mb ]

IconPhoto album presented in 1984 by Janet Fuchyla, on behalf of Lemko-Soyuz.  
Courtesy of Ivan Krasovskyi, Lviv, UA.
[ 26 Mb ]

IconМиколай Фучило
"Вундер-Кінд од Сянока" ,
Лемківскы Гумористичны Оповідкы
Ternopil, 2014
[in LEMKO-RUSYN!]
[ 36 Mb ]

IconJan Fudżak - Іван Фуджак
"Łzy Karpackiej Ziemi" ,
[unpublished manuscript, Jasło 2005
[in Polish]
[ 1 Mb ]

IconObce pogranicze 1945 - 1946. Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce w dokumentach czechosłowackich
Redakcja naukowa - Michał Śmigiel, Bohdan Halczak, Roman Drozd
Warszawa [2015].
[in Polish]
[ 17 Mb ]

Icon"Куме Гнате " - Kume Hnate
Фецьо Гоч - Teodor Gocz
Zyndranowa [2010].
eBook [in LEMKO-RUSYN!]
[ 3 Mb ]

Icon"Жытя Лемка" , Теодор-Фецьо Ґоч - Teodor-Fedor Gocz
Zyndranowa 1999.
[ 13 Mb ] [in LEMKO-RUSYN!]

IconСело Ганчова
Припамятна Книжка
1528-1960.
[in Lemko-Rusyn]
Yonkers, NY, 1960.
[ 32 Mb]

Icon Роман Гарасимчук
" Народні Танці Українців Карпат - Книга 2 -
Бойківські і Лемківські Танці",
[in Ukrainian]
Національна Академія Наук України, Інститут Народознавства.
Lviv, 2008
[ 53 Mb ]

Icon І. Юрій Глоговський
"Український Народний Одяг"
XVII - початку ХІХ ст. в акварелях Ю. Глоговського
[in Ukrainian]
272 pages, hard cover
Kyiv - 1988
[ 11 Mb ]

Icon Bogdan Horbal
"Działalność Polityczna Łemkуw na Łemkowszczyznie 1918-1921"
[in Polish]
188 pages, soft cover
Wrocław - 1997
[ 11 Mb ]

Icon Мария Горбаль
"Різдвяна Яличка - Лемківськи Різдвяни Легенди та Перекази",
[in Ukrainian]
40 pages, soft cover, Lviv, 2009
[ 3 Mb ]

Icon

Мария Горбаль
"Різдвяна Обрядовість Лемківщини: семантика,
типологія, етнічний контекст"
(in Ukrainian),
201 pages, soft cover. Lviv, 2011. [ 43 Mb ]

"Лемківщино рідна, заколишу в красі твоїй"
[in Ukrainian]

90 pages, soft cover. Lviv, 2002. [17 Mb]


Icon Мария Горбаль
"Лемківськи *Вечірки*
{ *Вечирки*, *Вечурки*, *Прядки* }
(in Ukrainian),
50 pages, soft cover. Lviv, 2019. [ 5 Mb ]

Icon Мария Горбаль
"до 70-річча Депортації, Львівський Обласний Фестіваль *ГОМІН ЛЕМКІВЩИНИ*
{ *Львів - Зимна Вода, 27-28 1X 2016* }
(in Ukrainian),
booklet, soft cover. Lviv, 2016. [ 1 Mb ]

Icon Микола Горбаль
"Перстень, знайдений у рибі",
[ in Ukrainian], [plus brochures on the opening of Bohdan Horbal museum in Letiache, near Zalishchyki/Ternopil on 9/09/2012].
24 pages, soft cover, self-published, 2012
[ 10 Mb ]

Icon Микола Горбаль
"Один із Шістдесяти",
[ in Ukrainian], 400 pages, soft cover, Kyiv, 2001
[ 73 Mb ]

Icon Микола Горбаль
"Деталі Піщанного Годинника",
[ in Ukrainian], 260 pages, soft cover, Kyiv, 2008
[ 25 Mb ]

Icon Микола Горбаль
"Презентація Життя",
[ in Ukrainian], 400 pages, soft cover, Kyiv, 2006
[ 62 Mb ]

Icon Іван Горощак - ПРОЩАЙ МОЯ ЛЕМКОВИНО
"Братя Горощакы", Wroclaw - 2011, NY. [in LEMKO-RUSYN!]
Book 1, Book 2, Book 3

Icon К. Д. Глуховцева і др.
Східнослобожанськи Українськи Говірки, "Нотатки до мовного портрета переселенців з Лемківщини".
[in Ukrainian]
Луганський Національний Педагогічний Університет,
Луганськ, 2006.
[ 63 Mb ]

Icon Софія Губаш
Воловеччина моя - духовності скарбниця.,
"(звичаї, традиції та обряди Воловеччини,
зібрани і відтворені народним фольклорно-етнографічним колективом "Верховина"
кер. Софія Губаш)
". м. Ужгород - 2011. [in LEMKO-RUSYN & Ukrainian!]
[ 16 Mb ]

Icon Богдан Гук & Мирослав Іваник
"ЯВОЖНО", спогади в'язнів польского концентрацийного табору.
[in Ukrainian]

361 pages, soft cover. Перемишль - Торонто - Львів, 2007.
[ 3 Mb ]

Icon Ваньо Гунянка і Семеон Пыж.
"НАША КНИЖКА"
[in Lemko-Rusyn]
Лемко-Союз в США и Канаді, 511 pages, hard cover, Yonkers, NY. 1945
[ 90 Mb]

Icon Ваньо Гунянка
"Як Лемко стал Украінцем - Написал Аскольдович"
[in Lemko-Rusyn]
Oбщество Руских Братств { Календар }, 1925
[ 5 Mb]

Icon Дмитро Гусак і Марина Ковтунова.
"Ой летіла ластовочка понад Марамориш. Старовинни пісні Марамороша"
[in Ukrainian & Carpatho-Rusyn]
"Лазуріт-Поліграф", 136 pages, soft cover, Київ. 2016. Наклад 500 прим.
[ 27 Mb]

Icon Мирослав Кальба
"Нахтіґаль в запитаннях і відповідях", iсторія леґіонів Нахтіґаль і Рольанд.
[in Ukrainian]

82 pages, soft cover, Галицька Видавнича Спілка - Lviv 2008
[ 18 Mb ]

Icon Календарь для Американьских Русинів {ту Русини гнесьні Українці}
[ The Little Russian Almanach ]
на рік _ _ _ _
Olyphant, Pennsylvania
Календарь для Американьских Русинів - 1903 [40 Mb] ,
Календарь для Американьских Русинів - 1907 [13 Mb] ,
Календарь для Американьских Русинів - 1908 [38 Mb],
Календарь для Американьских Русинів - 1909 [16 Mb],
Календарь для Американьских Русинів - 1911 [42 Mb],
Календарь для Американьских Русинів - 1912 [35 Mb],
Календарь для Американьских Русинів - 1913 [21 Mb]

Icon Ігор Калинець
"Книжечка для Дзвінки (1991)", вірш та казка. (іn Ukrainian)
52 pages, "Веселка" - Kyiv, 2008
[ 31 Mb ]

Icon Юстина Чонстка-Клапита - редактор
"Гусили, бойки, лемки - традиція і сучастніст", матеріали наукової конференції (іn Ukrainian)
60 pages, soft cover - Krakow 2008
[ 18 Mb ]

Icon Всеволод Кармазин-Каковський

Біографія [ 7 Mb ]

Містецтво Лемківської Церкви. De Arte Sacra Ecclesiarium Lemcoviensium.
Editiones Universitatis Catholicae Ucrainorum S. Clementis Papae.
ROME, 1975 (in Ukrainian) [ 103 Mb ]

Icon KARPATY - The Carpathians
Lemko Youth Journal. Yonkers, NY [in English]
#1, 1960, #2, 1960, #4, 1960,
#1, 1961, #3, 1961,
#5, 1962, #6, 1962,
#3, 1963, #4, 1963, #5, 1963, #6, 1963,
#1, 1964, #3, 1964, #4, 1964, #5, 1964,
#1, 1978,
#1, 1979,

Icon Петро Кирпан.
Порвані Коралі - Роздуми про село Тилява.
Івано-Франківськ, 2017.
(in Ukrainian). [26 Mb]

IconСтепан Кищак
"Корені Лемківської РІЗЬБИ."
Aвтор зо села Балутянка. +38 032 292 0458
[in Ukrainian]
Свічадо, Lviv, 2003.
[ 28 Mb ]

Icon Степан Кищак.
Українська Учітельська Семінарія в Криниці.
Lviv, 2009.
(in Ukrainian). [15 Mb]

Icon

Степан Кищак
"Лемківські різьбярі у Львові після депортації 1945 - 1947 років."
{in Ukrainian}
Сполом, Lviv, 2013.
[ 35 Mb ]
Степан Кищак

"Лемківські різьбярі у Львові після депортації 1945 - 1947 років."
{in Ukrainian}
Сполом, Lviv, 2014 (2nd edition}. [ 40 Mb ]

Icon Тереза Кищак.
Традиційні лемківські страви. СПОЛОМ. Lviv, 2015.
(in Ukrainian). [7 Mb]

IconJanina Klosinska
"[ Lemko ] Icons from Poland
".
[in Polish/English]
Arkady, Warsaw, 1989.
[ 27 Mb ]

Icon Наталя Кляшторна
"Акція-51, Останні Свідки (Operation -51, Last Witnesses)", 232 pages, soft cover, Vinnitsa, 1998 (in Ukrainian)
Deportations of 1951 in the area around Ustrzyki Dolne along the Polish-Ukrainian border of Bieszczady. [ 50 Mb ]

IconНаталя Кляшторна

Під Нибесний. Київ, 2010. (in Ukrainian) [ 15 ]
Байка про Бойка. Київ, 2010. (in Ukrainian) [ 25 ]

Icon Наталя Кляшторна

1000 джерел про бойків: матеряли до бібліографії Бойківщини.
Iвано-Франківськ, 2012.
(in Ukrainian)

Бойківське Сузір'я ,
Словник персоналій Бойківщини. І-Ф, 2012. (in Ukrainian)

Icon Петро Когут / Когутов
"Воєнні стежки", [in Ukrainian]
Видавництво "Край". Львів, 2005.
[ 50 Mb]

Icon Piotr Kohut/Kohutov
"Wojenne Sciezki", [in Polish]
"Oficyna Wydawnicza "APLA". Krosno, 2003.
[in Polish]
[ 12 Mb]

IconФранц Коковський
" Східніми межами Лемківщини "
{in Ukrainian}
"Наш Лемко" - Львів - 1937
[ 13 Mb ]

Icon Oskar Kolberg
"Dzieła Wszystkie", Kraków 1974. Sanockie-Krosnienskie,
Part 1/Tom 49, Part 2/Tom 50, Part 3/Tom 51
[in Polish]
[ 24 Mb ], [ 12 Mb ], [ 21 Mb ]

Icon"Народні Пісні з Галицкої Лемківщини" - Тексти й Мелодії - - -
Др. Филарет Колесса, Львів 1929.
[ 30 Mb ]

Icon Gminy Ośrodek Kultury w Komańczy. Historia, kultura i tradycja 500-letniej Komańczy (Komańcza, 2012)
[33 Mb]
Partial content. Paweł Królikowski: Łemkowie jako grupa kulturowa

Icon Народни Календар - 1990
Передал: Велемір Контра
НВРО "Руске Слово"". Novy Sad, 1989. [ 56 Mb ]

Icon"Трагедия Русинив в Польщи - Докименты і Материялы"
автор незнаний, заміздат., ?????, 1989.
[in Lemko-Rusyn]
[ 25 Mb ]

IconСтанїслав Конєчні
Капітолы з Історії Русинів
на Словеньску
[in Rusyn!]

Prešov, 2009
[ 57 Mb]

Icon Іван Красовський
Лемківщина у боротьбі за об'єднання з Україною
[in Ukrainian]
Бібліотека "Голосу Лемківщини" № 1. Yonkers, NY, 1964
[ 1 Mb ]

Icon Іван Красовський. Дмитро Солинко
ХТО МИ. ЛЕМКИ.... Популярний нарис.
[in Ukrainian]
"Бібліотека Лемківщини" № 1. Львів, 1992
[ 17 Mb ]

Icon Іван Красовський
Тільки з рідним народом.... Про ситуацію в середовищі карпатських русинів.
[in Ukrainian]
"Бібліотека Лемківщини" № 2. Lviv, 1992
[ 1 Mb ]

Icon Іван Красовський
Призвища галицьких лемків у 18-им ст.
[in Ukrainian]
"Бібліотека Лемківщини" № 4. Lviv, 1993
[ 5 Mb ]

Icon Іван Красовський
До Земляків - За Океан.
[in Ukrainian]
"Бібліотека Лемківщини" № 6. Lviv, 1993
[ 43 Mb ]

Icon Іван Красовський
Діячи науки і культури Лемківщини.
[in Ukrainian]
Toronto - Lviv, 2000
[ 13 Mb ]

IconІван Д. Красовський
Сіяч зерен Правди Христовой
10-річчя Лемківськой церкви, м. Львів
[in Ukrainian]
"Бібліотека Лемківщини" № 26.
Львiв, 2002
[ 8 Mb]

IconІван Д. Красовський
До вершин мистецької досконалості
Творчий шлях родини Сихорських
[in Ukrainian]
"Бібліотека Лемківщини" № 30.
Львiв, 2004.
[ 20 Mb]

IconІван Д. Красовський, Андрий I. Тaвпаш
Незабутня Лемкiвщина у верхiв'ї рiки Вислоки.
Нариси про лемківськи села Святкову Велику,
Святкову Малу (Святківку), Свіржову Руську, Котань і Крампну.
[in Ukrainian]
"Бібліотека Лемківщини" № 31.
Львiв, 2004.
[ 6 Mb]

Icon Іван Красовський
Село Дошно - колиска мойого дитинства.
[in Ukrainian]
Львів, 2006.
[ 18 Mb]

IconІван Д. Красовський
Бібліографічний Покажчик
друкованих праць за 1956 - 2006 рр
[in Ukrainian]
"Бібліотека Лемківщини" № 39.
Львiв, 2007
[ 12 Mb]

Icon Іван Красовський
Хранитель духовних цінностей Лемківщини.
(Ювілейні свята Івана Красовского).
Київ, 2009
[ 20 Mb ]

IconІван Д. Красовський
Його серце зупінилося на світанку...
Памяти Вчителя і Друга о. Б. Семківа
[in Ukrainian]
"Бібліотека Лемківщини" № 52.
"Свічадо" - Львiв, 2011
[ 6 Mb]

IconMagdalena Kroh
"A Guide to the Sacz Ethnographic Park".
The District Museum in Nowy Sacz, 2003.
[ 5 Mb ]

IconДюла Крудій
Наші добрі Русины (1918)


"{Образчикы из Русинської Крайны}" - {in Rusyn}
З мадярського перетлумачыл Ігорь Керча
Miskolc/Uzhorod, 2002
[ 20 Mb ]

IconСтепан Крушко
Оптанти
"Збірник статей, спогадів, документів та фотографій"
{in Ukrainian}
Presov, 1997
[ 54 Mb ]

IconEmilij A. Kubek (1857 Stefurova - 1940 Mahoney City, Pennsylvania)
"Narodny Povisti i Stichy."
{in Slovak}
Petra n. o. Presov
[ 52 Mb ]

IconВолодимир Кубійович
"Етнічні групи південнозахідньої України (Галичини) на 1.1.1939"
Ethnic groups in of the South-Western Ukraine (Galicia) {in Ukrainian}
Wiesbaden, 1983
[ 47 Mb ]

IconОлена Кульчицька
"Народний Одяг Західних Областей УРСР"
{in Ukrainian}
Kiev, 1959
[ 11 Mb ]

IconStefan Kurylo
"Sightings of Virgin Mary on Yavir Mountain"
Стефан Курило - Обявлення Пречистої Діви на Горі Явір
"Computoprint Corp.". Yonkers, 1993.
[ 55 Mb ]

IconТеодор Кузяк
"Давно, то были часы..."
[in Lemko / по лемківскы]
"Наша Загорода". Krynica, 1999.
[ 55 Mb ]

IconТеодор Кузяк
"Догасаюча Ватра"
[in Lemko / по лемківскы]
"Наша Загорода". Krynica, 2001.
[ 13 Mb ]

Icon Лев Мончак, Іванна Полиняк, Надія Юськів
Лабова, "Лемківське село нашої пам'яті" , Івано-Франківськ, 2006. (in Ukrainian)
[ 18 Mb ]

Icon Лемківщина - Список Населених Пунктів
(Додаток до Карти)

Всеукраїнське Тов. "Лемкщівщина"
Lviv, 2010 (in Ukrainian)
[ 25 Mb ]

Icon 10th Lemko Folk Festival
August 19-20, 1978, Lemko Resort, Monroe, New York

Lemko Association - Lemko Soyuz"
Monroe, NY, 1978 (in English)
[ 3 Mb ]

Icon Quarterly "Лемківщина""
New York City, 1979 -
(mostly in Ukrainian)
[ various ]

   
Icon Lemko Almanac, Toronto, ONT - Camillus, NY
"Лемківський Календар"
(in Ukrainian)
На 1966 р., на 1968 р., на 1970 р., на 1971 р.на 1972 р. , на 1973 р.

Icon Bohdan A. Struminsky (Editor)
"Лемківщина Земля - Люди - Історія - Культура "
The LEMKO LAND. Territory - People - History - Culture.
"Published by the Organization for the Defense of Lemkivshchyna in the USA. First Branch in New York City",
New York - Paris - Sidney - Toronto, 1988.
Том 1, Том 2
[ 2 x 80 Mb]

Icon "Лемківщина, Історико-етнографічне дослідження" - у двох томах, том 1, Матеріальна Культура"
Марія Горбаль, редактор.
Lviv, 1999 -
(in Ukrainian )
[ 195 Mb ]

Icon "Łemkowie, Bojkowie, Rusini" - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa"
Jerzy Starzynski, editor.
Legnica - Zielona Góra, 2007 -
(mostly in Polish, also in Ukrainian and Slovak)
[ 105 Mb ]

Icon Łemkowie w historii i kulturze Karpat.
Part 1, 2nd edition. Sanok 1995
Part 2, 1st edition. Sanok 1994. (in Polish)
Pod Redakcja Jerzego Czajkowskiego.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
[ 2 x 80 Mb ]

IconLemko folk garments in/Лемківскы строї в/ Stroje lemkowskie w "Polskie stroje ludowe" autor: Elżbieta Piskorz-Branekowa.
Warszawa 2007.
[ 16 Mb ]

Icon Іван Сенько, Oльга Фабрика
Народна Хорова Капела "Лемковина", Творча біографія колективу. Бібліотека Лемківщини, ч. 23. Львів, 2004. (in Ukrainian)
[ 24 Mb ]

Icon Лемковске Весіля і Весільны Співанкы
Cleveland, 1933.
[ 2 Mb ]

IconLemkowszczyzna. Od ikony do pop-artu - - -
Pawel Krokosz, Mariusz Rynca - Krakow 2004

Icon Lemko Association
Коротка Істория Карпатской Русі
New York, 1939
[ 45 Mb]

Icon ŁEMKOWIE - ЛЕМКЫ
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Galeria - Dawna Synagoga
Luty - Czerwiec 1984
Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1984
[ 10 Mb]

IconПамятна Книжка, 10-літия Лемко-Союза в Соєд. Штатах и Канаді и Открытия Карпаторусского Американского Центра.Lemko Association of USA & Canada - - -
1929 - 1939, 10th Anniversary of Lemko Association issue. 5/28/1939 [ 15 Mb ].

IconLemko Hall, Carpatho-Russian American Center, 1938-1958. - - -
20th Anniversary issue. [ 3 Mb ].

IconCarpatho-Russian American Center, 1938-1963. - - -
25th Anniversary issue. [ 7 Mb ].

IconLemko Association of USA & Canada - - -
50th Anniversary Almanac. 1979. [ 31 Mb ].

Icon Calendars of the Lemko Association, 1921 - 1991.
Кaлендарі Лемко Союза, 1921 - 1991.

(in pseudo-Lemko)
1921, 1924, 1925, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1983, 1987, 1991.
[ 10 Mb each ].

      
Icon Lemko Calendars, Lviv.
Лемківский Календар. Фундація Дослідження Лемківщини у Львові.

(in Ukrainian)

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022

   
Icon Lemko Calendars, Krynica, PL
Календар Лемка, Krynica, PL. 1935-1938.
1935, 1936, 1937, 1938.

   
Icon Lemko Calendars/Yearbooks, Krynica/Legnica.
Лемківскiй Календар/Лемківскій Річник.

Стоваришыня Лемків, Крениця-Лиґниця

[in LEMKO-RUSYN!]
1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013

Icon Часопис Срібної Землі
"Лемки Карпат", видавани Закарпатском обл. орг. "Лемківщина", Ужгород. http://vasmulesa.blogspot.com/
LK2009_01, LK2009_02, LK2009_04, LK2010_06, LK2010_07, LK2010_08, LK2011_09, LK2011_10, LK2011_11, LK2011_12
[ 3 - 12 Mb ]

#

IconНародній Хорові Капелі Лемковина (Львів)- 25 років
25 років "Лемковині" 1969 - 1994.
Афіша, Львів 1995. (in Ukrainian).

[ 7 Mb ].

#

IconІван Сенько Ольга Фабрика
Народна Хорова Кепела "ЛЕМКОВИНА". Творча Біографія Колективу.
Каменяр, Львів 2003 (in Ukrainian).

[ 24 Mb ].

   
Icon
Лемковска Театральна Библиотека
Типография Лемко Союза - Yonkers, NY

[in LEMKO-RUSYN!]

П. Ф. Телеп - Муж умер (Комедия в 1 Акті (1934)

"Родный Лемко" - Збійска Полянка (1934)

"Просвітителі Народа" і "Просперита", Штуки в 2-ох актах (1935)

Николай А.Цісляк - "Охотникы", Сценичный образок в 2-ох актах (1936)

Іван Похна - "Мачоха" і "Конскрипция", Сценичный образок в 4-ох актах (1937)

"Сын Лемка" - На чужом весілю (Пєса в 2 Актах (1938)

Стефан Кичура - "Порозуміла", Штука в 2-ох актах (1939)

П.С. Ждынянка - "Стары Кавалеры" i Параска Спяк - "Такы тепер дівчата". (1944),

"Родный Лемко" - Збійска Полянка (1934)

Владимир Хыляк - Смерть и жена от Бога призначены. Повіст. (1958),

"Брат Лемка" - Весна, представление в 2-ох актах. (1950)

Павел Стефановский - Любов неволю ламле. Пєса в 4-х актах (1960)

Н. Цісляк, Д. Журав і С. Кичура - Ваньо Пепериця. Комедия в ІІІ актах (1960)

IconNewspaper "Lemkovyna" published in Yonkers, NY up to 1975 by Stefan Kychura and Theodor Dokla
* * * * *

Ґазетка "Лемковина" выдавана Стефаном Кычура і Теодором Докля в Yonkers, NY до 1975 року - по іх вышмаріню з Лемко-Союза в 1971. [ 25 Mb ]

Icon Тыжневик "Лемко""
Nowy Sacz, 1911-1914.
(1911 - [ 30 Mb ]), (наразі 7 нумерів з 1912 року - [ 58 Mb ]) i (26 нумерів з 1913 року - [ 86 Mb ])
[ various Mb ]

Icon Małopolska Wielu Kultur
Lemkowie. Małopolski Instytut Kultury, Kraków - 2009. (in Polish).

[ 18 Mb ].

IconWystawa "Łemkowie na Dolnym Śląsku - wczoraj, dziś, jutro?" - - -
Legnica, 27 - VI - 1998. [ 9 Mb ].

Icon

Z Łemkowskiej Skrzyni. Part 1, © "Lemko Tower" - 2003 (in Polish). [19 Mb]
Z Łemkowskiej Skrzyni. Part 2, © "Lemko Tower" - 2004 (in Polish). [21 Mb]

IconМихайло Лесів
Українськи Говірки у Польщи. Warszawa, 1997. (in Ukrainian).

[ 11 Mb ].

Icon "Літопис Руський"
за Іпатським Списком Переклав Леонід Махновець
Київ, Видавництво "Дніпро", 1989.
[ 43 Mb ]

IconPavlo Lopata/Павло Лопата "Святині"
"SNМ - Muzeum ukrajinsko-rusinskej kultury vo Svidniku". Svidnik, 2005.
[ 30 Mb ]

Icon Lviv. Lemko points of interest to tourists, a map.
Лемківськи місця Львова, мапа. Львівьке обл. Тов "Лемківщина" i "Молода Лемківщина" - Lviv, 2013. (in Ukrainian)
[ 7 Mb ]

Icon Геннадий И. Лукиных
"Карпаторусский Сборник, "представлены пять очерков и три романса. Очерки посвящены истории, культуре и языку самобытного восточнославянского народа - карпатских русинов. Пермь, 2009. 48 ст. Тираж - 200. (in Russian)
[ 8 Mb ]

IconСеман Мадзелян
Лемківщина у Творчости Василя Мадзеляна. Грявюри . Lviv, 1993. (in Ukranian).

[ 25 Mb ].

IconSeman Madzelan
Smak Doli. Nowy Sącz, 1986. (Polish translation).

[ 1.3 Mb ].

Icon"Смак Долі" автор Семан Мадзелян (1922 - 2015)
Read in Lemko by Petro Baisa of Lviv.
на лемківскый мові/бесіді/языку чытат Петро Байса (Львів/2016)
.rar (audio-mp3)             book
Krynica, 2000.
[ mp3 - 450 Mb, 540 minutes ]

Icon MAGURY
1988, 1990, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2014.
SKPB - Warszawa, http://www.skpb.waw.pl (in Polish).
[ various Mb ].

IconPrace restauracyjne Stowarzyszenia "Magurycz".
http://www.magurycz.org/

[ 5 Mb ].

IconІван Мадзік i Гвадек Максимович "Лемківске Весіля". Krynica, 2002.
[ 17 Mb ]. (in Lemko).
Harcopy available - $40 in the US.

Wesilny Pryspiwky/Weselne Przyspiewki Justyny Kec

Icon John Madzik
Bortne i okolycia, unpublished manuscript
[in Lemko]
"Bortne i Okolycia". [ 24 Mb ],
"Bortne i Okolycia, 2" [ 100 Mb ],
Supplement - 2014 [ 21 Mb ]

IconPaul Robert Magocsi "Let's Speak Lemko Rusyn
Бесідуйме по лемківскы. Lemko Region edition
". New York, 2018.
[ 7 Mb ]. (in English / Lemko).

Icon Іван Майчик & Mикола Цуприк.
Одрехова в минулому - 1419 - 1999
[in Ukrainian]
Львів - 1999 [ 37 Mb ],
Львів - 2006 [ 50 Mb ]

IconОстап Майчик.
Іван Майчик (1927 - 2007)
Моя пісня тобі і мій спів... [in Ukrainian]
Львів - 2017 ,
[ 26 Mb ]

Icon& Степан Максимюк
З історії українського звукозапису та дискографії
[in Ukrainian]
Львів - Washington, 2003 [ 80 Mb ],

IconВолодимир Макух
"З Глибини Серця {Із Спогадів Депортуваного Лемка (село Туриньске)}".
Lviv, 2007. [ 15 Mb ]

IconMaria Malcowska
"Pid rusynskym nebom". PIP-ART, 1998. [ 9 Mb ]

IconПетро Маркович
"Іван Франко - Boa Constrictor (Бориславські Оповідання)"
Макет та кільканадцят графічних репродукції графіки Петра Марковича, лемка за походженням, родина якого по етнічних чистах Лемковини оселилася в Бориславі.
"Aпріорі", Lviv, 2014. [ 10 Mb ] (in Ukrainian)

IconEwa Michna
"Łemkowie. Grupa etniczna czy naród". Kraków, 1995. [ 32 Mb ]

Icon Małgorzata Misiak

"Lemkos. The last of the European Mohicans.
Lile, 2004.
(in French)

ŁEMKOWIE - (Analiza stanu języka łemkowskiego w Polsce),
Wrocław, 2006. [42 Mb], (in Polish)

IconMałgorzata Misiak
"Między Popradem a Osławą."
Tożsamość kulturowo-językowa Łemków
w ujęciu etnolingwistycznym.
Wrocław, 2018. [ 32 Mb ]

IconЕвген Місіло
АКЦІЯ "ВІСЛА" {Документи} {переклад з польскої
Івана Сварника. Аrchiwum Ukrainskie, Warszawa 1993}.
НТШ Львів - New York, 1997. [ In Polish, 80 Mb ]

"ДЕПОРТАЦІЇ" {Документи, Матеріали, Спогади.}
Західні Землі України кінця 30-х - початку 50-х рр.
У Трьох Томах, Том 3. Lviv - 2002. [ In Ukrainian, 90 Mb ]

Icon Roman Miz
"Ukrajinci u Lipovljanima i Novoj Subockoj About immigration to Croatia/Lipoviany-Nova Subocka from Lemkovyna and Galicia/Sokal/Chervonohrad before WW II.
Vukovar, 2004.

Icon Анна Микита
"Книга Варенія для сельских Карпаторусских Женщин
Uzhorod, 1928. (in Rusyn)
3rd edition published by: Иван Петровцій e-mail: petrovtsiy@list.ru
тел. моб.: +38-050-160-4922 Ужгород, Закарпаття

IconЕва Млинарик-Гыра "Зароснены Стежкы"
Gorlice, 2008.
[ 30 Mb ]

Ewa Mlynaryk-Hyra.
TUHA za TOБOM.
[in LEMKO-RUSYN!]. [10 Mb]

IconJarosław Moklak
"Łemkowszczyzna w Drugiej Reczpospolitej".
Zagadnienia polityczne i wyznaniowe
Kraków, 1997. [ 12 Mb ]

Icon Василь Мулеса
"Вас витають Лемки Закарпаття."
Закарпатська Обласна Організація Всеукраїнського Товариства "Лемківщина"
Забрідь, 2010.
[ 3 Mb]

Icon Василь Мулеса
[про лемківско-русиньске село на Закарпатті]
"Заричово - Два береги". Від витоків - до сьогодення.
Історико-художний нарис про село Заричово.
Ужгород, 2009.
[ 69 Mb]

IconМикола Мушинка
"Лемко з серцем Українця". Пряшів, 2003. [ 5 Mb ]

IconМикола Мушинка
"Політичний Русинізм на Практиці".
New York City, 1991. [ 4 Mb ]

&

IconМикола Мушинка
"Віднайдення Пряшівської Русі-України".
Uzhorod, 2017. [ 58 Mb ]

IconМикола Мушинка
"У Всякого Своя Доля - розмова Ярослава Шуркали з Миколою Мушинкою".
Presov, 2016. [ 90 Mb ]

IconСело Мшана на Лемківщині
"Марія Старчак-Вавричин". Lviv, 2009. [ 97 Mb ]

IconНаш Родный Край - Новинка для молодежи Подк. Руси
"Свобода, в Ужгороді, {Чехословакія}". 1925, 1926, 1929, 1930. [ 98 Mb ]

IconВолодимир Немилівський
"Пласт на Лемківщині".
196?. [ 8 Mb ]

Icon Vukovar, Croatia
"Нова Думка", Izdaje: Savez Rusina i Ukrajunaca Republike Hrvatske
Нова Думка 154 - 6/2009,
Нова Думка 155 - 1/2010,
Нова Думка 156 - 2/2010,
Нова Думка 157 - 3/2010,
Нова Думка 158 - 4/2010,
Нова Думка 159 - 5/2010,

[ 3 - 25 Mb ]

Icon Zagreb, Croatia
"Наша Газета", Izdavac: Drustvo za
ukrajinsku kulturu,

IconOlchowec/Wilchiwec/Olchowiec
Голос спід горба horba Głos Spod Horbu.

[ 5 Mb ].

IconІван Оленич
Доля Лемківщини Lemkovyna's Fate.

[ 8 Mb ].

Icon Michał Oleśniewicz
"Dola Łemka - Wspomnienia", [in Polish]
Legnica, 2009.
[ 85 Mb]

IconВасиль Онуфрик
Село Михновець
- Спогад із минулого.
Ужгород, 1997.
[ 32 Mb ].

IconСвященномучениче Отче Максиме
моли Бога о нас.
Sanok, 2004.
[ 6 Mb ].

IconДвотижневик ""Наш Лемко"" 1934-1939. Gorlice, 2004.
[ 23 Mb ]

IconРоман Одрехівський
"Різбярство Лемківщини"
Lviv, 1998
[ 10 Mb ]

IconІгор Осташ
"БОНДІ або поверненя Богдана Весоловського"
Kyiv, 2013
[ 22 Mb ]

IconОлена Падовська
"50 років народному ансамблю
пісні і танцю "ЛЕМКОВИНА"
Львів, 2019
[ 33 Mb ]

Icon"Матеріали до словника лемківських говiрок" - (Дієслівна лексіка)
[Лемки - найбільш західна гілка українського народу....... ]
Стефанія Панцьо. Ternopil, 2009. 108 ст.
[ 16 Mb ]

Icon"Липовлянські Писанки" - Lipovljanske Pisanice - - [Lemko Easter Eggs from Lypovliany, Croatia]
Aleksa Pavlešyn. Zagreb, Croatia. 2009
[ 3 Mb ]

Icon"Сажа та Полум'я Надій" - Перше Покоління
Aleksa Pavlešyn {Алекса Павлешин}
Zagreb, Croatia. 2017
ISBN-978-953-7993-05-4
[ 16 Mb ]

Icon" Garež i plam nadanja - Сажа та полум’я надій " - Друге Покоління
Aleksa Pavlešyn {Алекса Павлешин}
Zagreb, Croatia. 2019
ISBN-978-953-7993-06-1
[ 17 Mb ]

Icon"Родимий край, село родиме" -
Документальний нарис {села Бонарівка, Bonariwka, Węglówka k/ Krosna} - - []
Ярослав Пащак (1922-1996). Київ, "Веселка". 2001 [ 40 Mb ]

IconTożsamość Kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i Ukrainie - - Studium Porównawcze
Mirosław Pecuch. - Gorzów Wielkopolski, 2009
[ 20 Mb ]

Icon"Флояра : хрестоматія з гуцул. фольклору - - навчальний посібник
Ігор Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1999. 224 ст.
[ 3 Mb ]

IconРоман Періг
"Немеркнучі Перлини - Лемківськи приповідки". Lviv, 2013.
[ 2 Mb ]

IconРоман Періг з Ванівкы
"Лемкы Приповідают - Приповідкы і не лем північних Лемків ". Lviv, 2017.
[ 12 Mb ]

IconИван Петровцій
"Послїднї Співанкы", 168 ст. Русиньска Поезия - Ужгород - 2004
[ 15 Mb ]

Icon Dr. Krystyna Pieradzka
Na Szlakach Łemkowszczyzny
Kraków, 1939.
[ 86 Mb]

Icon"I. F. Lemkin" - И. Ф. Лемкин
Ioan Polanskyj

"Istoria Lemkovyny - История Лемковины". Yonkers, NY, 1969.
[ 110 Mb ]

Icon"Нa вічну ганьбу Польщи" - Твердині варварства в Европі.
Praha 1931/New York 1978.
[ 73 Mb ]

Icon Kazimierz Pudło
"Łemkowie. Process wrastania w środowisko Dolnego Śląska. 1947-1985".
Wrocław, 1987.
[ 55 Mb ]

IconРоман Пилип
"Художня вишивка українців Закарпаття IX - першої пол. XX ст.".
Uzhorod, 2012. {in Ukrainian}
[ 20 Mb, partial ]

IconВолодимир Пилипович
"Зелене Око і чорний кружок.".
Przemyśl, 2011. {in Ukrainian}
[ 35 Mb ]

Icon Simeon Pyzh
{ Translated by Andrew J. Yurkovsky}
A Short History of Carpatho - Ruś .
New York, 1973.
[ 14 Mb]

IconЛемківська Писанка. Фестіваль - 2009 у Львові.
"Lemko Pysanky/Easter Eggs. Festival 2009 in Lviv".
Lviv, 2009. [ 17 Mb ]

Icon(RBO) Jubilee Almanac of the Russian Brotherhood Organization of USA - 1900-1940
"Юбілейный Алманах Общества Русских Братств в США - 1900-1940".
Philadelphia, PA, 1939.
[ 28 Mb ]

Icon "LEMKOWIE: KULTURA - SZTUKA - JĘYK".
Symposium held in Sanok on September 21 - 24, 1987.
PTTK "Kraj" - Warszawa/Kraków, 1987.
[ 41 Mb ]

IconRoman Reinfuss
"Łemkowie jako grupa etnograficzna". Sanok, 1998.
[ 23 Mb ]

IconRoman Reinfuss
"Śladami Łemków". Warszawa, 1990.
[ 80 Mb ]

IconRoman Reinfuss
""Łemkowie: opis etnograficzny," Wierchy 14 ". (Kraków, 1936): 1-24
[ 16 Mb ]

Icon Editor - Roman Reinfuss
"Nad rzeką Ropą"
[fragments dealing w/ Lemkos, only]
"Wydawnictwo Literackie", Krakow, 1965.
[ 44 Mb]

IconNestor Repela
"Місце при століi". Krynica-Legnica, 2001.

Icon Річникы Руской Бурсы в Ґорлицях
Gorlice, PL
Руска Бурса - 100 років {RUSKA BURSA 1908-2008} [15Mb]

Річник Руской Бурсы - 2006. [13.6Mb] ,
Річник Руской Бурсы - 2008. [26.3Mb] ,
Річник Руской Бурсы - 2009. [36.3Mb],
Річник Руской Бурсы - 2010. [27.5Mb]

Icon"Materiały - 34", Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Sanok - 1998. [ 25 Mb ]

Icon"Обереги Бескидів" - Книга про Лемківщину - - -
Катерина Русин. Брошнів, 2000. (in Ukrainian)

Icon« Ми ще ся повернем»
Atanazii Rusyniak
[ Великосхімник Ананія (Русиняк) ]
Lviv, 2018. (in Ukrainian)
[ 25 Mb ]
Буремні роки двадцятого століття та гірка доля розкинула наших верхомлян по різних світах: одні лишилися у Верхомлі, хоч їх у Польщі потім за операції “Вісла” переселили на «зємє одзискане»; деякі лишилися на Донбасі; інші втекли до ЧехоСловаччини; ще інші лишилися в Німеччині на роботах і потім виїхали на Захід; ще інші, як наша родина, переселилися на західну Україну. На західній Україні наші верхомлянці тепер живуть у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Рогатині, Бурштині, Яремчі, Тисмениці, Рудках, Городку, Ходорові, Перемишлянах, де зокрема живе родина Тудаїв, які колись жили у Верхомлі на “Зимній Воді” - за селом, де текло джерело….

Icon"РУСЕНКО - ВЫБРАНЕ"
Петро Троханановскій
Біблiотека Бесіды - 22. Стоваришыня Лемків.
Криниця - 2010 - Ліґниця. [in LEMKO-RUSYN!] [57 Mb]

Icon "Руске Слово" - Ruske Slovo
Видава НВУ "Руске Слово" у Новим Садзе

Novi Sad, Serbia (in Rusyn)
[ various ][ 44 Mb]

Icon КУЛТУРНО-ХРІСТИЯНЬСКЫЙ ЧАСОПИС "RUSYN - РУСИН""
Presov, SK. (in Rusyn)
[ various ]

Icon "Saskatchewan Ruthenian Messenger - Саскачевански руски гласнїк "
Lou Mejesi (Editor) - lobo@saskatel.net
North Battleford, Saskatchwan, Canada,
{2007 - 2011}
(mostly in Rusyn of Serbia)
[ 40 Mb ]

IconСвятослав Семенюк - Sviatoslav Semeniuk
Таємна Історія Українців.
В інтерв'ю "Експресу" автор нової праці "Історія українського народу" виклав сенсацийну концепцію докиївської України.
"Експрес" Львів, 24.06.2010
[ 5 Mb]

IconСвятослав Семенюк - Sviatoslav Semeniuk
Історія Українського Народу.
мапи-maps - [ 10 Mb ]
"Апріорі" Lviv, 2010.
[ 98 Mb ]

IconВoлодимир Сергійчук
Трагедія Українців Польщи.
Ternopil, 1997.
[ 101 Mb ]


Icon Zbigniew Siatkowski. Formowanie Się Pokolenia Literackiego: Współczesna Poezja Łemków. (Kraków, 1993)
[ 1 Mb ]

Icon Wojciech Sitek, editor. Mniejszość w warunkach zagrożenia (Pamietniki Łemków). (Wrocław, 1996)
[ 31 Mb ]

Icon Мирон Сурмач. Історія Моєї "Сурми". (New York, 1982)
[33 Mb]

Icon Mikolaj Siwicki. Dzieje Konfliktów Polsko-Ukraińskich. Tom 1. Przywłaszczanie grup etnicznych (str. 245-269). (Warszawa, 1992)
[8 Mb]

Icon Мирослав Сополига. Українці Словаччини: матеряльни вияви народної культури та мистецтва. {Народний одяг} (Киів, 2011)
[12 Mb]

Icon Мирослав/Miroslav Сополига/Sopoliga. Музей українсько-рускої культури у Свиднику / Muzeúm ukrajinsko-rusinskej kultúry vo Svidníku (Svidník, 2006)
[33 Mb]

Icon Андрій Сухорський. Скульптура в дереві (Львів, 2016)
[25 Mb]
Книгу можна замовити в Андрія Сухорського у Львові на дом. тел. +380 03 276 8188

Icon Степан Шах. Між Сяном і Дунайцем. Спомини - Часть 1.
Християнський Голос, Munchen, 1960
[113 Mb]

IconЧасопис за Литература и Културу ШВЕТЛОСЦ. Руски Керестур - 1952 (3)[16 Mb], 2008 (2) [37 Mb].
Передал: Velemir Kontra (Serbia) - velekon@gmail.com


IconНиколай Шемердяк
"Гей Хто Русин - - - Поможіть " {Ту Русин гнесьні Українець}
"Народня Воля" - Scranton, PA, 1914
[ 1 Mb ]
Icon Петро Фомич Шевчик/Petro Szewczyk. Воспоминания [in Russian/по росийскі] (Астрахан, 2009). Тираж - 125.
[ 40 Mb ]
Вспомини Лемка ур. в Криниці в ~1920 року котри выїхал остатнім транспортом за Гітлера на Всхід 2/1940 р. "Шевчик Петр Фомич - участник Великой Отечественной войны, педагог, преподаватель иностранних язиков в Астраханском государственном университете"IconЮрко Шкварок
"Історія України - Русі"
ВІРШАМИ
З друкарнї "Канадийського Русина" - Winnipeg, 1918
[ 5 Mb ]


IconМихайло Шмайда
- "... А ІЩІ ВАМ ВІНЧУЮ ... " Видання перше. Нaклaдoм видaвництвa "Slovenske pedagogicke nakladatelstvo" - Presov, 1992. Тираж - 700.
[ 92 Mb ]


IconМихайло Шпак
- "Стежниця До 500 річчя села Стежниці", нaклaдoм видaвництвa "Соляріс" - Sambir, 1999. [ 115 Mb ]
Icon Shematyzm hreko-katolytskoho dukhoven'stva Apostol'skoї Administratsiї Lemkovshchyny
[L'viv: Apostol'ska Admonistratsiia Lemkivshchyny, 1936].
Шематизм Греко-Католицкого Духовеньства Апостольскої Адміністрації Лемковщини, 1936.
Друге видання/Second edition. (Stamford, CT, 1970)
1879, 1909, 1930, 1933, 1936,1999 Orthodox
[17 Mb]

IconThe Talerhof Almanach
Талергофсккій Альманах - Пропамятная Книга
австрійских жестокостей, изуверств и насілій над карпато-русским народом во время всемірной войни 1914 - 1917 гг.

Изданіе "Талергофскаго Комитета" - Lviv, 1924.
[ T. 1 - 4, 91 Mb. T. 1, 27 Mb. T. 2, 18 Mb. T. 3, 20 Mb. T. 4, 27 Mb ]

IconБогумила Тарасєвич і Юрко Стариньскій
"Сьпіванкы бабы Ольгы "
[in LEMKO-RUSYN!]. Кычера - Legnica, 2009. [ 20 Mb ]

IconЮлiян Тарнович
"Iлюстрована Історія Лемківщини " Бібліотека Лемківщини - Lviv, 1936. [ 73 Mb ]

IconЮлiян Тарнович
"Iстoричнi пaмятки в зaхідніх Кaрпaтaх " нaклaдoм видaвництвa Нaш Лемкo - Lviv, 1936. [ 26 Mb ]

IconЮлiян Tarnovich
- Юліян Тарнович. "Лемківщина - Матеріяльна Кильтура " нaклaдoм видaвництвa Українське Видавництво - Krakiv, 1941. [ 50 Mb ]

IconЮлiян Тарнович
"За родиме право " нaклaдoм Mittelbayerische Zeitung - Rogensburg, 1948. [ 2 Mb ]

IconАндрій Тавпаш
"СВЯТКОВА - Незнищенність Добра "
Публіцистичний Портрет
нaклaдoм ASTRON - Lviv, 2001. [ 12 Mb ]

IconIryna Tselniak
- Ірина Цельняк. "Переселенці - Тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини " нaклaдoм видaвництвa "КРАЙ" - Lviv, 2009. [ 170 Mb ]

IconОлексій Торонський
"Русини - Лемки", 1860 - Додаток до "Лемківського календаря 2000", New York, 2000. [ 2 Mb ]

Icon"Пaнтеон зелоной Лемковины" [in LEMKO-RUSYN & Polish!]
Выбір, редакция і вступ: Петро Троханановскый
Klub Patriotow Lemkowszczyzny. Gorlice, 2008.

[ 35 Mb ]

Icon"Мамо куп мі книжку" - Антольоґія Діточой Поезиі
(in Lemko)
Петро Троханановскый.
Стоваришыня Лемків, 1995
[ 6.3 Mb ]

Icon Petro "Murianka" Trochanowski
"A Wisła Dalej Płynie"
Стоваришыня Лемків, Krynica - Legnica, 2007. (in Polish)
[ 35 Mb ]

IconPatrycja Trzeszczyńska
Łemkowszczyzna Zapamiętana - Opowieści o przeszłosci i przestrzeni.
Kraków, 2013.
[ 47 Mb]

IconОльга Тимура Гавриляк, ур. в 1931 р. в Криницi
Спогади [рукопис].
Монастириська, 2007.
[ 84 Mb]

Icon Ukrainian folk costumes.
(as postcards). With Ukrainian, Russian and English description.
Украинский Костюм
Київ, 1983.
[ 40 Mb]

Icon Актуальні напрями дослідження Лемківщини: Історія, постаті, говір.
Матеріали IV міжнародної наукової конференції
Ужгород, 3-5 травня 2008 року.
Львів, 2008.
[ 55 Mb]

Icon Reminiscencje Wysowej.
President, Association of Family Social Integration,
Elżbieta Wansacz. elwan@interia.pl
Gorlice, 2011.
[ 16 Mb]

Icon Роман Вархол.
Кермеш - Вибрані поезії про Лемківщину.
Львів, 2014.
(in Ukrainian & in Lemko). [10 Mb]

Icon Василі Р. Ваврик.
Терезин и Талергоф.
К 50-летней годовщине трагедии Галицко-Русского народа
.
Moscow, 2001.
(in Russian). [33Mb]

Icon Watra Quarterly publication of the Lemko Union.
выданя Об'єднання Лемків,
Анна Буковска - гол. редактор

IconВасілий Р. Ваврик
Крестьяне - Поеты (Галицко-русские Писатели)
Leuven, Belgium, 1973 (іn Russian & Lemko)
[ 12 Mb]

IconОсип Величко
1940-1944. Альбом "Чарiвна Криниця". Педагоги, Абiтурiєнти, Семінаристи Української Учителської Семінарії в Криниці [рукопис].
1994
[ 157 Mb]

Icon Іван Верхратський.
Про Говор Галитських Лемків. Lviv, 1902.
(in Ukrainian). [33Mb]

Icon
Victor Ukrainian (Ruthenian)Records
Українські Віктора Рекорди
.
1917
[ 4 Mb]

Icon
Victor Records in Russian
Русскія Пласинки "Викторъ"
.
1917
[ 6 Mb]

IconЛюбомир Воргач.
Мій Перший Молитовник.
"PPZP", Legnica, 2009.
[ 9Mb]

IconМикола Воробель - Mykola Worobel
Спогади Дивізійника з Лемківщини.
"Евросвіт" Lviv, 2009.
[ 9Mb] (in Ukrainian)

Icon Олексій Воскобійник
"Повість моїх літ"
Мої мамі, батькам моєї друєини Галини, її братям - Грігорію та Миколі, які вивелі нас крізь пекло комуністичного "раю" на широку дорогу вільного і демократичного світу, присвячуєтсю цю книга.
Київ, 2000. (in Ukrainian)

Icon Галина Вихованська & Віктор Солінко
"Лемківська Писанка - Традиції та Сучасні Тенденції"
Львів, 2013.
[ 8 Mb ] (in Ukrainian)

Icon Олекса Воропай

Звичаї нашого народу - етнографічний нарис. T. 1. Munchen, 1958, (in Ukrainian)
Звичаї нашого народу - етнографічний нарис. T. 2. Munchen, 1958 (in Ukrainian)

Icon Марія Гранична Завійська
"Депортовані долі Лемківщини",
[Історія родины Граничны з Завадкы Риманівской - пр. Абрамова].
Тернопіль - 2011
[ 25 Mb ] (in Ukrainian)

Icon Марія Гранична Завійська
"Лемківщино світку ти наш",
[Історія родины Граничны з Завадкы Риманівской - пр. Абрамова].
Спогади, друге, поповнене видання
Володимир Барна - редактор
Тернопіль - "Бескиди" 2018
[ 6 Mb ] (in Ukrainian)

Icon Zahoroda
Lemko Culture & Historical Relics in Poland. 1994 - 2004
#1, #2-3, #4, #5, #6, #7, #8-9, #10-11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #40, #41-43,

IconКорнило Заклинскій,
"Народнҍ Оповҍданя про Давнину."
(Исторія Подкарпатскоҍ Русі в Переказах)
Пряшів - 1925.
[ 5 Mb ]

IconMaria Brylak-Zaluska, Anna Chudyk.
"Do cerkwi, do miasta, na tańce. До церквы, до міста, на танці.".
Nowy Sącz, 2002. Svidnik, 2003
[ 7 Mb ]

IconMaria Brylak-Załuska,
"Maziarska wieś Łosie".
Wrocław, 1983
[ 7 Mb ]

IconIlustrowany Miesięcznik Krajoznawczy Ziemia, #10-11
"Str. 240 - Roman Reinfuss" - Etnograficzne Granice Łemkowszczyzny
Warszawa, 1936
[ 14 Mb ]

IconJarosław Zwoliński
"Rapsodia dla Łemków" (in Polish). Koszalin, 1994. [ 36 Mb ]

IconJarosław Zwoliński
"Łemkowie w obronie własnej" (in Polish). Koszalin, 1996. [ 3 Mb ]

IconJaroslaw Zwolinski
"Bataliony Robocze w Ludowym Wojsku Polskim" (in Polish). Koszalin, 2001. [ 4 Mb ]
"Na Łemkowszczynie - FLORYNKA, nasze seło. {Zwolinski/Merena}." (in Polish). Koszalin, 1999. { 12 Mb }

Icon40 років Музею Лемківской Культуры в Зиндранові
"Artur Bata" (з польского перетлумачила Надія Пікулик.
Lviv, 2009. [ 18 Mb ]


IconElzbieta Slys-Janusz
"Nad rzeką Panna" (in Polish).
Z działalności społeczności łemkowskiej w Zyndranowie.
Krosno, 1998. [ 7 Mb ]


IconMichał Źrółka "Opowieśći Łemkowskie". Warszawa, 1998.
[ 8 Mb ]

IconMихайло Желем,
"Мацина Велика - село лемківське"
Дрогобич, 2008
[ 17 Mb ]

IconВолодимир Чабан
Чуєш, брате мій...,
{Пропам'ятна книжка Романа Теофіла Чабана}

Львів, 2010. (in Ukrainian)
[ 7 Mb ]

IconБогдан В. Чайківський
Шахівниця Мого Життя - Спогади,
{части про Сянік/Львів - 1935-1944}

New York, 2007. (in Ukrainian)
[ 52 Mb ]

IconКатерина Чаплик
Екзистенція лемківських переселенців в умовах сучасної України ,
Kyiv, 2013. (in Ukrainian)
[ 22 Mb ]

Icon Юрій Чорі

ФРАЗЕОЛОҐІЗМЫ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА. Том 1, А - Н.
Ужгород, 2015, (in Rusyn & Ukrainian)

ФРАЗЕОЛОҐІЗМЫ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА. Том 1, O - Я.
Ужгород, 2015. (in Rusyn & Ukrainian)

Icon Флоріан Заплетал {1884 - 1969}
Міста і Села Закарпаття
Towns and Villages in the Trans-Carpathia
Uzhorod - Praha, 2016
[30 Mb]

*
Icon Павло Чучка
Деца у Нотаря
{Закарпатська читанка для тверезих і п'яних}
село Бараниці - Ужгород, 2010
[30 Mb]

IconНадія Желем
"Посьмійме ся разом!"
Drohobych, 2013
[ 12 Mb ]

IconМирон Жирош.
"Дорогами нашого краю." - Нове Життя 39/92.
Новий Сад, 1992
[ 2 Mb ]

IconМирон Жирош.
"Америцки мен"
Правдиви приповедки о живоце Руснацох у Америки
невидана част рукописа (2014)

[ 2 Mb ]
Ґраматыка/Словникы


 • MНИБ - Малорусская Народная Историческая Библиотечка


 • Украинские Страницы - история национального движения Украины
 • bear


  Local Links:
  Icon    Return to Lemko Home Page


  Document Information Document URL: http://lemko.org/books/index.html

  Page prepared by Walter Maksimovich

  Copyright © LV Productions, Ltd.
  E-mail: walter@lemko.org
  Originally Composed: November 4th, 2003
  Date last modified: July 14, 2022