Tadeusz Kiełbasiński

Magury - Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego.

Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 1996 roku.

Wydawnictwa zwarte, artykuły, notatki, informacje.

1. Barna Adam, Kawalczyk ternistoj istoryi seła Czorne na Łemkowyni (1870–1970), (w gwarze łemk.), Stowarzyszenie Łemków w Legnicy, Legnica 1996, 210 s. (Recenzja:) (m), Adam Barna - „Kawalczyk ternistoj dorohy seła Czorne na Łemkowyni", (w:) „Besida" 5(32), 1996, s. 15.
2. Barna Adam, Narodny przyśpiwky wesilny z Łemkowyny, (w gwarze łemk.), Stowarzyszenie Łemków w Legnicy, Legnica 1996.
3. Bartosz Adam, Bobowski cadyk i jego chasydzi, (w:) „Płaj 13", Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1996, s. 42–51.
4. Besida, Łemkiwskij dwumisiacznyk, Stowarzyszenie Łemków w Legnicy, nr 1(28) styczeń–luty 1996, Krynica 1996. Zawiera (wybór):
• Petro, Szto nam może daty federacija?, s. 1,7.
• Kuryłło Teo.l, Dymytryj Kaczor (z Bodaków), s. 3.
• Kaczor Dymytryj (zebrał), Łemkiwsky wesilny śpiwanky, s. 3–4, nr 2(29) s. 5, nr 3–4(30–31) s. 5.
• 50 Rokiw, cz. 3 s. 5, cz. 4 nr 2(29) s. 6–7, cz. 5 nr 3–4(30–31) s. 7, cz. 6 nr 5(32) s. 5–6.
• Nowyny - ne nowyny ne łem z Łemkowyny, s. 2, nr 2(29) s. 2, nr 3–4(30–31) s. 2, nr 5(32) s. 2, nr 6(33) s. 2.
5. Besida, j.w. nr 2(29) marzec–kwiecień 1996. Zawiera (wybór):
• Trochanowski Petro, Bij o Drowniaka, s. 1,8.
• Hanulak Hryhoryj, Rozczyn na pasku, s. 10,11.
6. Besida, j.w. nr 3–4(30–31) maj–sierpień 1996. Zawiera (wybór): 2 Tadeusz Kiełbasiński
• Istoryje ciłkom nedaleka, a takoj neznana, cz. 1 s. 6, cz. 2 nr 5(32) s. 4, cz. 3 nr 6(33) s. 5.
7. Besida, j.w. nr 5(32) wrzesień–październik 1996. Zawiera (wybór):
• Mołodczak Sławomyr, Łemkiwska Watra - Mychaliw'96, s. 1,9–10.
• (pt), „Łemkiwskie Lito" „Łemkowyny", s. 1,10.
8. Besida, j.w. nr 6(33) listopad–grudzień 1996. Zawiera (wybór):
• Żak Petro, Krenycia prywytat nowyj - 1997 - rik w nowij cerkwy, s. 1, 8.
• Murianka Petro, Adam Barna, s. 3.
• Barna Adam, Zyma.Swiatyj weczer, s. 3–4.
• (m), Fedir Kuziak, s. 4.
• (pt), Sejmowa Komisija narodnych i etnicznych meńszosti odwydiła Łemkowynu, s. 6.
9. Brykowski Ryszard, Drewniana architektura cerkiewna na Koronnych Ziemiach Rzeczypospolitej, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, il., Warszawa 19951.
10. Chomiak Roman, Nasz Łemkowski los, Sądecka O.cyna Wydawnicza Wojew. Ośr. Kultury w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1995, 105 s. (Recenzja:) Petro Murianka, Roman Chomiak „Nasz Łemkowski los", (w:) „Besida" nr 1(28) 1996, s. 11.
11. Dąbrowski Piotr, Nowy Park Narodowy w Beskidach, (w:) „Watra 9", SKPG Kraków 1996, s. 121–122.
12. Głos spod Horbu. Hołos spid Horba, Jednodniówka Olchowiecka, nr 2 1996, 16 s. (w jęz. pol. i gwarą łemk.), Towarzystwo Karpackie, Warszawa - Olchowiec 1996.
Zawiera:
• Towarzystwo Karpackie (Andrzej Wielocha), List do czytelników, s. 1.
• Kowalczuk Anna, Szanowne Towarzystwo Karpackie!, (list), s. 2.
• Fedak Ewa, W pierwszych słowach mego listu, (list), s. 2.
• Krawiec Dymitr, Olchowiec do i po komasacji w roku 1935, s. 3–4.
• Szach Anna, Po co sprzedajecie szkołę?, s. 4.
• Kiełbasiński Tadeusz, Olchowieckie Kermesze, s. 5–6.
• Gabło Michał, Byłem więźniem Jaworzna, s. 7–10.
• Redakcja, Do czytelników, (w sprawie pomnika-krzyża T. Szczerby), s. 10.
• Kiełbasiński Tadeusz, Olchowiec dziś, (zestawienie żyjących mieszkańców w Olchowcu i w diasporze), s. 11–16.
• Wielocha Andrzej, Szanowni mieszkańcy Olchowca!, s. 16.
13. Gocz Teodor, Skansen łemkiwskoji Kultury w Zyndranowi (w gwarze łemk.), Skansen Kultury łemkowskiej w Zyndranowej (w jęz. pol.), folder, Muzeum Okręgowe w Krośnie, Krosno 1996, 10 s.
14. Huk Bohdan, Komancza: 28 kwitnia–19 trawnia 1947 roku, (w:) „Nasze Słowo" nr 1 z 7 I 1996, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 1996.
15. Jastrzębski Jerzy, Łemkowskie góry nieszczęść, (w:) „Rzeczpospolita" nr 239 z 12–13 X 1996, Warszawa 1996, s. 16–18.
16. Kryciński Stanisław, Kermesz w Olchowcu, (w:) „Nowiny" nr 108 z 4 VI 1996, Rzeszów 1996, s. 12.
17. Kubit Robert, W zielonym Beskidzie (Olchowiec), (w:) „Podkarpacie" nr 50 z 11 XII 1996, Krosno 1996, s. 9.
18. Lentowicz Zbigniew, Jesień Łemków, (w:) „Rzeczpospolita" nr 245 z 19–20 X 1996, Warszawa 1996, s. 3.
19. Leszczyszak N., Stojit lypka w poli (ballady, pieśni, wiersze z Łemkowszczyzny), wstęp, słownik, przypisy, redakcja: Mikołaj Muszynka, Fundacja Karpaty, Preszów 1996, 148 s. (Recenzja:) –, N. Leszczyszak „Stojit lypka w poli", (w:) „Besida" nr 3–4(30–31), s. 15.
20. Ławecki Tomasz, Nikifor z Krynicy, (w:) „Spotkania z Zabytkami", MKiSz Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1996, s. 10–11.
21. Łemkiwskij Kałendar 1996, Stowarzyszenie Łemków w Legnicy, Legnica • Krynica 1996, 136 s. (Recenzja:) (pt), Łemkiwskij Kałendar 1996, (w:) „Besida" nr 2(29) 1996, s. 15.
22. Łemkiwskij Kałendar 96, Fundacija Doslidżennia Łemkiwszczyny u Lwowi, Lwiw 1996.
23. Łesiw Mychajło, Czoho chudożna literatura nawczaje mołodi z najnowszoji istoriji Łemkiwszczyny i Bojkiwszczyny?, (w:) „Nasze Słowo" nr 46 z 17 XI 1996, Warszawa 1996.
24. Magury '96, Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu, SKPB Warszawa 1996. Zawiera:
• Baran Jan St., Przewodnictwo Studenckie w Beskidach, s. 95–105.
• Dorabialski Wojciech, Dzięcioł Martyna, Magurski Park Narodowy już istnieje, rozmowa z dyrektorem MPN, s. 91–93.
• Malec Piotr, Nowa mapa Beskidu Niskiego, recenzja, s. 107–122.
• Orłowicz Mieczysław, Moje wspomnienia (fragmenty), s. 17–51.
• Pietrzak Mariusz, Ochrona przyrody w Beskidzie Niskim, s. 65–90.
• Grudnicki Jan, Łemkowie w świadomości społecznej, s. 7–15.
• Wyczawski Hieronim, Błogosławiony Jan z Dukli, s. 53–64.
25. Malec Piotr, Wierchomla Wielka, opis historyczno–krajoznawczy, (w:) „Watra 9", SKPG Kraków 1996, s. 79–87.
26. Michna Ewa, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Zakład Wydawniczy „NOMOS", Kraków 1995, 147 s. (Recenzja:) Kantor Ryszard, Ewa Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród? Kraków 1995 147 s., (w:) „Wierchy" r. 61/1995 r., COTG PTTK, Kraków 1996, s. 285–286.
27. Miszalski Jerzy, Cerkwie w malarstwie, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Zyndranowa 1996, 4 s.
28. Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków. Pod red. Wojciecha Sitka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1996, 174 s. Zawiera:
• Sitek Wojciech, Słowo wstępne, s. 5–7.
• Sitek Wojciech, Strategie mniejszości w warunkach zagrożenia, s. 9–23.
• Binczarowska-Ciołka Lubomira, Problemy Łemków po II wojnie światowej,
s. 27–33.
• Chomiak Roman, [Wspomnienia], s. 34–52.
• Dziennik księdza, przeł. Albin Pietras, s. 53–96.
• Koliczko Teodozja, Akcja wysiedleńcza Łemków, s. 97–98.
• Madzelan Stefan, Spowiedź z nie popełnionych grzechów, s. 99–115.
• Pawełczak Jan, Wspomnienie moje o tragedii mego narodu, s. 116–122.
• Skirpan Michał, [Wspomnienia], s. 123–131.
• Sokacz Andrzej, [Wspomnienia], s. 132–136.
• Wisłocka Nadia, [Wspomnienia], s. 137–142.
• Zwoliński Jarosław, Rapsodia dla Łemków cz. II, s. 143–172. (Recenzja:) (M), Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków., (w:) „Besida" nr 5(32) 1996, s. 15.
29. Mokry Włodzimierz, Świat kolorowych modlitw Nikifora, (w:) „Krakiwski obriji. Horyzonty Krakowskie", nr 3–4 z 1995/96, Fundacja św. Włodzimierza w Krakowie, Kraków 1996, s. 20–21.
30. Nasze Słowo - Łemkiwśka Storinka, rok 1996, Tygodnik, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 1996 (w jęz. ukr. i gwarze łemk.). Zawiera (wybór):
• Graban Wołodysław, Taky były jich Wełyji, nr 1 z 7 I.
• Priadko Wołodymyr, Do Krynyci, jak do dżereła, nr 2 z 14 I.
• Pecuch Myrosław, III Striczy z łemkiwskom Kulturom w Gorzowi, nr 6 z 11 II.
• (wd), Łemkiwśkyj Kałendar - 96, nr 6 z 11 II.
• Karabowycz Tadej, Nasza łemkiwśka dola, nr 8 z 25 II.
• (nk), Watra, nr 9 z 3 III.
• Pytjuki Wasyl, Istoryczna trahedja Łemkiw seredyny XX st., nr 11 z 17 III.
• Konecznian, Kilka dos aktualnych spostereżeń, nr 12 z 24 III, nr 13 z 31 III.
• (psz), Łemkiwska chronika, nr 14 z 7 IV.
• Bowanko Tańka i Hryc, Kus o Wełykodni w Kotani, nr 15 z 14 IV.
• Szafran Petro, Nykyfor-Epifan Drowniak, nr 16 z 21 IV.
• Bowanko Tańka i Hryc, Kus o dobrych uczynkach, nr 17 z 28 IV.
• Florynśkij Petro, Meni trynadciatyj mynało. . ., nr 18 z 5 V.
• Powaznyk Petro, Ruska bursa, nr 20 z 19 V, nr 22 z 2 VI.
• Pastuszenko M., „Watra", Nowa knyżka Mykoły Muszynky, nr 21 z 26 V.
• Szafran Petro, Zauwahy do „Łemkiwskoji Storinky", nr 24 z 16 VI, nr 25 z 23 VI.
• Krawczuk Natalia, Moja korotka widpowid' wszanujmo awtora, nr 26 z 30 VI.
• Madzelan Seman, Katiusza. Łemkiwskym „dobrowolciam" w 51-szu rycznyciu zakinczenia druhoj switowoj wijny., nr 26 z 30 VI, nr 27 z 7 VII, nr 28 z 14 VII.
• (psz), Łemkiwska chronika, nr 27 z 7 VII, nr 29 z 21 VII.
• Świato łemkiwskoji Kultury „XIV Łemkiwska Watra" Prokrama, nr 28 z 14 VII.
• Szafran Petro, Żdynia, Żdynia, nr 29 z 21 VII.
• Konecznian, Szto o nas pyszut?, nr 30 z 28 VII, nr 31 z 4 VIII.
• Huk Bohdan, Wohoń czy popił? (Watra w Zdyni), nr 32 z 11 VIII, nr 33 z 18 VIII.
• Muszynka Mykoła, Nowe imja w łemkiwskij folklorystyci (N. Leszczyszak),
nr 32 z 11 VIII, nr 33 z 18 VIII, nr 34 z 25 VIII.
• Krawczuk Natalia, Muzej - łemkiwska łada (Zyndranowa), nr 35 z 1 IX.
• Łesiw M., Czy potribna bukwa „y" w łemkiwskomu prawopysi na „Łemkiwskij storinci", nr 35 z 1 IX.
• Fecica Petro, Krytyka (dot. pisowni), nr 36 z 8 IX, nr 37 z 15 IX.
• Krawczuk Natalia, Z ostannich podij na Łemkiwszczyni, nr 38 z 22 IX.
• Naperedodni 50-litia akciji „Wisła", nr 39 z 29 IX.
• (nk) Szcze pro Nykyfora Leszczyszaka, nr 41 z 13 X.
• Szafran Petro „Watra'96" w Żdyni, nr 41 z 13 X.
• (wsz i psz) Łemkiwska chronika, nr 42 z 20 X.
• Powaznyk P., Leluchiw, nr 43 z 27 X.
• W. D., Wydannia, szczo zasłuhowuje na uwahu („Rocznik Rymanowa Zdroju" nr 1), nr 43 z 27 X.
• Krawczuk Natalia, Posolśkym szlachom po Łemkiwszczyni (wizyta posłów Sejmu RP), nr 44 z 3 XI, nr 45 z 10 XI, nr 46 z 17 XI, nr 47 z 24 XI.
• Zachody Objednannia Łemkiw szczodo uwikowiczennia pamjati Nykyfora- -Epifana Drowniaka, nr 48 z 11 XII.
• (psz) Łemkiwska chronika, nr 51 z 22 XII, nr 52 z 29 XII.
31. Olszański Tadeusz A., Epifan Drowniak (Nikifor Matejko 1895–1968), wstęp do: Zagórzański Tadeusz „Nikifor. Bibliogra.a", Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1995, s. 5–6.
32. V-littia lichnyćkoji „Kyczery" (fotoreportaż), (w:) „Nasze Słowo" nr 45 z 10 XI 1996, Warszawa 1996.
33. Program XIV Święta Kultury Łemkowskiej. Łemkowska Watra 19–21 lipca 1996. Zdynia (w jęz. pol. i ukr.), Zjednoczenie Łemków, 1996, 15 s.
34. Rocznik Rymanowa Zdroju. Tom 1., Stowarzyszenie Przyjaciół Rymanowa Zdroju, Rzeszów 1996. Zawiera:
• Hanus Marek, Administracja Apostolska Łemkowszczyzny, s. 65–75.
• Krasowski Iwan, Deszno w 600 lecie pierwszej historycznej wzmianki, s, 39– 41.
• Krukar Wojciech, Rymanów Zdrój - charakterystyka środowiska geograficznego, s. 57–62.
• Osuchowski Adam, Anna Stanisława Potocka z Działyńskich ostatnia, s. 7– 37.
• Tomkiewicz Jan, Krótka podróż do źródeł Rymanowa Zdroju, s. 49–56.
• Zieliński Jerzy, Pozdrowienia z Rymanowa Zdroju, s. 43–47.
35. Szczerba Ihor, Łemky to sut twerdi ludy! (Żdynia'96 - tak buło), (w:) „Nasze Słowo" nr 31 z 4 VIII 1996, Warszawa 1996.
36. Watra, kwartalnik, Zjednoczenie Łemków w Polsce, Gorlice 1996, nr 1(12) styczeń 1996. Zawiera (wybór):
• Pro mytcia Wasyla Madzelana, s. 5.
• Szlanta Wasyl, „Wicznaja pamjat!" muczenykam Talerhofu, s. 7–8.
• Gal Lew, 50-i rokowyny pobidnoho zakinczennia II-oj Switowoji Wijny
w Hanczowi (zakinczennia), s. 10–11.
• Gal Lew, Ukraijna. Rada Jewropy w Strazburzi, (w tym o akcji „Wisła"), s. 13–15.
• Starannia - zachody pro zasudiennia akciji „Wisła", s. 15–16.
• (psz), Łemkiwska Chronika, s. 17–18.
• Żerelik Rościsław, Kilka uwag o Łemkach (w związku z książką Kazimierza Pudło „Łemkowie".), s. 21–23, nr 2(13) s. 18–19, nr 3(14) s. 22–23.
• Sanoćka Ju., Widhuk na zaklik Iwana Kresowśkoho do Florynczan, (do recenzji książki „Rapsodia dla Łemków" Jarosława Zwolińskiego), s. 24–25.
37. Watra, j.w., nr 2(13) kwiecień 1996. Zawiera (wybór):
• Szczerba Iwan, U winok spohadiw pro Wołodymyra Kubijowycza, s. 4–5.
• W. Sz. i Szafran Petro, Łemkiwska chronika, s. 16–17.
38. Watra, j.w., nr 3(14) lipiec 1996. Zawiera (wybór):
• Szafran Petro, OŁ i Łemkiwsky Watry, s. 1–2.
• Muszynka Mykoła, Nowe imia w łemkiwśkij folklorystyci (Nikifor Leszczyszak), s. 5–7.
• Szafran Petro, Pro Watru'95 pysały..., s. 12–14.
• (psz), Łemkiwska chronika., s. 19–20.
• Kuziak Teodor, Za szto? 50 rokiw tomu...
• Szafran Petro, Zauwahy do „Łemkiwskoji storinky" Naszoho Słowa, s. 25–26.
39. Watra, j.w., nr 4(15) październik 1996. Zawiera (wybór):
• Szafran Petro, Watra'96 w Żdyni, s. 1–2.
• Szafran Petro, Dalszy neustanni zmahania OŁ proty akciji „Wisła", s. 5–8.
• Gal Lew, Donśkyj Mychajło, Sproby orhanizuwannia hromadśko-kulturnoji dijalnosty w I-mu piwriczczi 1945 roku w Zachidnij Łemkiwszczyni, s. 17–18.
• (wsz i psz), Łemkiwska chronika, s. 19–20.
• Madzelan Seman, Na odpust do Wysowy, s. 29.
40. Zagórzański Tadeusz, Nikifor. Bibliogra.a, wstęp: Tadeusz A. Olszański - Epifan Drowniak (Nikifor Matejko), Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1995, 91 s.
41. Zahoroda, Kultura i zabytki Łemków w Polsce. Łemkowski Kwartalnik, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, nr 4(7) 95, Zyndranowa 1995. Zawiera (wybór):
• Iniciatywna hrupa, Zwernenia do Łemkiw u Polszczy, Ukrajini i na emihracji, s. 8–9.
• Samborski Laco, Cerkiew w Wojkowej, s. 10.
• Samborskij Laco, Jak na Łemkowyni buduwały chyżu., s. 11–13.
• Siatkowski Zbigniew, Literatura łemkowska a geogra.a Łemków, s. 14–19.
• Karabowycz Tadej, III Poetycka osiń - Horłyci'95, s. 20–21.
• Swystun Rostysław, Od Rusala do Jana, s. 24–26.
• Młynar Wanio, Łemky a tolerancyja, s. 27–28.
• Konecznian, Paru dumok o nas samych, s. 29–31.
• Kuziak Teodor, Moi zauwahy do..., s. 32–33.
• Kyrpan Iwan, Spohady pro tiażki pislawojenni roky ta pereselennia Łemkiw na Ukrajinu., s. 48–54.
42. Zahoroda, j.w. nr 1–2(8–9) 96. Zawiera (wybór):
• Kroh Magdalena, Łemkowszczyzna w Sądeckim Parku Etnograficznym, s. 7–9.
• Samborski Laco, Cerkiew w Muszynce, s. 10.
• Siatkowski Zbigniew, Przypowieść o cierpliwym pasterzu, s. 11–14.
• Ksenicz Andrzej, Nieco o Łemkach w zbiorach prof. Józefa Kostrzewskiego, s. 15–24.
• Siatkowski Zbigniew, Ile szansy ma życzliwość ludzka?, s. 25–40.
• Kuziak Teodor, Moi zauwahy do..., s. 48–49.
• Wielocha Andrzej, Szanowny Panie Redaktorze!, s. 52–53, (odpowiedź Redakcji): s. 53–54.
43. Zahoroda, j.w. nr 3–4(10–11) 96. Zawiera (wybór):
• Dziadosz Je., Dorohy Czytaczy, s. 4–9.
• Bata Artur, Wspólnym wysiłkiem, s. 10–11.
• Murianka Petro, Łemkiwska poetyczna osin'96, s. 17–22.
• Stefanowśkyj Pawło, Jepiskop Adam, s. 28–29.
Przegląd pozycji wydawniczych... 9
• Łem. Petro, 5-te Juwylejne Rusalia, s. 30–33.
• Bowanko Tańka i Hryc, Kus o Polanach tych pry Krampni i o Iwani Braszku, s. 35–38.
• Pyłyp Stefan, Do 50 rokiw strasznoho pereżytia, s. 39–42.
• Stefanowski Paweł, Łemkowie, s. 43–46.
44. Zwoliński Jarosław, Łemkowie w obronie własnej. Zdarzenia, fakty, tragedie. Wspomnienia z Podkarpacia, Koszalin 1996, 95 s. (Recenzja:) (M), Jarosław Zwoliński. „Łemkowie w obronie własnej", (w:) „Besida" nr 6(33) 1996, s. 11.
45. Zyga Aleksander, Spotkania pisarzy z Iwoniczem w XIX w., „Wierchy" r. 61 z 1995, wyd. COGT PTTK Kraków, s. 83–102, il., Kraków 1996.
46. Źrołka Michał, Nikt nie wiedział, dokąd nas wywożą, U Łemków w Wierchomli, Nie ma mojego domu, (w:) „Znad Popradu", IX 96 s. 4, X 96 s. 4, XI 96 s. 6, Nowy Sącz 1996.

Mapy

1. Beskid Niski i Pogórze. Mapa turystyczna, PPWK Warszawa • Wrocław 1996, skala 1 : 125 000, wydanie VII.
2. Bieszczady. Mapa turystyczna (w tym wschodnia część Beskidu Niskiego), PPWK Warszawa • Wrocław 1995, skala 1 : 75 000, wydanie XVI.
3. Magurski Park Narodowy, .TR Kartogra.a, Warszawa 1996, skala 1 : 75 000.
4. Magurski Park Narodowy, Przeds. Geodezyjno-Kartogra.czne w Rzeszowie, Rzeszów 1996, skala 1 : 50 000. (Recenzja:) Olszański Tadeusz A., Cztery karpackie mapy, (w:) „Płaj 13", Warszawa 1996, s. 164–165.
5. Majerczak Jacek, Okolice Krynicy. Mapa turysty pieszego., wyd. Jacek Majerczak. (Recenzja:) Olszański Tadeusz A., Cztery karpackie mapy, (w:) „Płaj 13", Warszawa 1996, s. 166–167.

1 . Autor uwzględnił także kilka pozycji wydawniczych z 1995 roku, które jego zdaniem zasługują na szczególną uwagę.

Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2001 roku. W tym uzupełnienia z 2000 roku i lat poprzednich.

Wydawnictwa zwarte, artykuły, notatki, informacje

1. „Almanach Muszyny 2001", rocznik pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, wydawca i redakcja: Bożena Mściwujecka-Kruk, Muszyna 2001, 208 s., fot. Zawiera (wybór):
• Przyboś Kazimierz, Wojsko klucza muszyńskiego biskupów krakowskich, s. 18–24.
• Stojek Stanisław, Miasto i Gmina Muszyna w czasie II wojny światowej, s. 25–42.
• Pawłowski Eugeniusz, Osobliwości regionalnego języka Muszyny i Tylicza, s. 54–60.
• Kmietowicz Witt, Przydrożne krzyże, s. 61–67.
• Heilman Stanisław, Krzyś Jerzy, Narodziny muszyńskiego uzdrowiska, s. 76–94.
• Schwarz-Czarnowski Adam, Świat skalny okolic Muszyny, s. 95–101.
• Ks. Szczebak Władysław, Matka Boska Muszyńska, s. 102–104.
• Izmaiłow Bogdana, Krzemień Kazimierz, Rzeźba gminy Muszyna, s. 105–111.
• Przyboś Małgorzata K., Rozmieszczenie rodów w Andrzejówce do roku 1945, s. 129–135.
• Hońdo Leszek, Żydowskie księgi metrykalne w Muszynie, s. 136–138.
• Ziemianin Adam, Granica biegnie Smereczkiem, s. 139–142.
2. „Besida", łemkiwskij dwomisiacznyk, Stowaryszynia Łemkiw w Legnicy, nr 1(58), siczen–lutyj 2001, Krenycia–Lignycia. Zawiera (wybór):
• Nowyny - ne nowyny ne łem z Łemkowyny, s. 3; c.d. nr 2(59), s. 3; c.d. nr 3–4(60–61), s. 3; c.d. nr 5(62), s. 3; c.d. nr 6(63), s. 3.
• Duć-Fajfer Ołena, Wicznaja pamiat gorłyckij bursaku! (Petro Fecica), s. 5, fot.
• Zwolinskij Jarosław, Petro Fecica, s. 6.
• Horbal Bohdan, Ruso.lskij ruch. Łypec 1919 – Hruden 1920, s. 7,9.
• Antołohija VIII Łemkiwskoj Tworczoj Oseny, Krenycia–Horłyci '2000, wkładka.
• Horoszczak Jarosław, O naszyj łemkiwskij pysowny, s. 13–14.
• Kroh Antoni, W Pieninach (fragment z: Sklep potrzeb kulturalnych), s. 15–16; c.d. nr 2(59), s. 22–23.
3. „Besida", j.w. nr 2(59), marec–kwiten 2001. Zawiera (wybór):
• Horbal Bohdan, Ruso.lskij ruch. Siczen 1921 – Czerwec 1921, s. 6–7, fot.; c.d. nr 3–4(60–61), s. 8–9; c.d. nr 5(62), s. 8–9.
• Trochanowskij Petro, Ne dame sia zbortaczyty (dot. artykułu J. Horoszczaka O naszyj łemkiwskij pysowny, nr 1(58) 2001), s. 9–11.
• Korowczak Paweł, Łemkiw hołos pro sebe, s. 12–13.
• JaHo, Szanowna Redakcyjo „Besidy", s. 16–19.
4. „Besida", j.w. nr 3–4(60–61), maj–serpen 2001. Zawiera (wybór):
• Mychalak Petro, Wytam po swiatocznomu!, s. 10.
• Szewczyk Henryk, Odnowiciel (ks. Mieczysław Czekaj), s. 10–11, fot., uzup.: Piotr Trochanowski, Komentarz aż się prosi, s. 11–12.
• Kopcza Andryj, Łemky zas w... Jawożni, s. 14–15, fot.
• (pt), Cerkow sw. Dymytryja z Czornoho „ożyła" w sandeckym skanseni, s. 20, fot.
• Tarabuła Marian, Przemówienie inaugurujące Dzień Kultury Łemkowskiej (w Jaworznie), s. 16–17, 21, fot.
• Kroh Antoni, Trochę dalej (fragment z: Sklep potrzeb kulturalnych), s. 27–29, fot.
5. „Besida", j.w. nr 5(62), weresen–żołten 2001. Zawiera (wybór):
• Kohut Petro, Ohnysko (Zyndranowa), s. 11.
• Trochanowskij Petro, ... Ked moż pryczynyty dasz to ... (Zyndranowa), s. 11–13, fot.
• P. Murianka, Kamiana - złato na kameny, s. 19, fot.
• Poliwko Agata, Kim jestem - własne myśli, s. 22,23.
6. „Besida", j.w. nr 6(63), łystopad–hruden 2001. Zawiera (wybór):
• Sandowycz Mychał, Fundacyja Spomahania Łemkiwskoj Menszyny RUTENIKA na starti, s. 10–11, fot.
• Trochanowskij Petro, Medyjalna impreza? (Ruska Bursa i Tworcza Osin), s. 12, fot.
7. Best Paul, Apostolska Administracja Łemkowszczyzny w latach 1934–1944, [w:] Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, wyd. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, tom 4, pod red. Stanisława Stępnia, Przemyśl 1998, s. 247–250, przyp.
8. Bonusiak W., Ewakuacja i przesiedlenie Ukraińców w polskiej historiogra.i, [w:] Polska, Niemcy, Ukraina w Europie. Model dla regionów środkowowschodniej Europy, red. W. Bonusiak, Rzeszów 1999.
9. Brewka Teodor, Litopys Łemkiwszczyny 1945–2000, „Wistnyk Zakerzonija" nr 1–2/2001. Przemyśl 2001, s. 58–80.
10. Budziński Tadeusz, Pogranicze kultur. Drewniane budownictwo sakralne na Podkarpaciu, tekst Mariusz Czuba, wyd. Księgarnia Akademicka „Libra", Rzeszów 2001, 64 s. w tym 59 fot., mapa.
11. Cerkwie łemkowskie gminy Krempna, wyd. Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy, (b.m.w.), (b.d.), s. 4, fot.
12. Czekaj Mieczysław, Mówią do nas stare, drewniane kościoły i cerkwie, [w:] W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, wyd. Stowarzyszenie Pracownia Tęczy, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, Rzeszów 2000, s. 35–40, il.
13. Duć-Fajfer Helena, Być Łemkiem w PRL-u, [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnogra.czne. Z. 36, Kraków 2001, s. 141–172.
14. Duć-Fajfer Helena, Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, wyd. Polska Akademia Umiejętności, Prace KomisjiWschodnioeuropejskiej, Kraków 2001, 414 s., fot., noty biogr., bibl., indeks.
15. Frey Danuta, Wysiedleni chcą odzyskać to, co im zabrano, „Rzeczpospolita" z 26 IX 2001.
16. Frodyma Roman, W te dni majowe. Bitwa gorlicka w relacjach uczestników, „Płaj" nr 22, wiosna 2001, Towarzystwo Karpackie, s. 94–111, fot., rys., bibl.
17. Giemza Jarosław, Malowidła ścienne jako element wystroju drewnianych cerkwi w XVII wieku (w tym z terenu Beskidu Niskiego), [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, red. J. Giemza, A. Stepan, wyd. Muzeum Zamek w Łancucie i in., Łańcut 1999, s. 89–150, fot., rys., przyp.
18. Ginalska Teresa, Łemko szuka domu, „Podkarpacie" nr 20 z 20 V 2001, Krosno 2001.
19. Ginalski Jerzy, Kraczkowski Marian, Skansen w Sanoku (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie, Dolinianie), Wydawnictwo Fundacja, Nowy Sącz 2001, 13 s. + 87 fot., mapka.
20. Gocz Teodor-Fedor, Życie Łemka, wyd. własne, Zyndranowa 2001, 164 s., fot.
21. Gontar T. M., Podwójne przesiedlenia Ukraińców i ich wpływy na procesy przesiedleńcze z Polski do USRR w latach 1944–46, [w:] Polska, Niemcy, Ukraina w Europie. Model dla regionów środkowowschodniej Europy, red. W. Bonusiak, Rzeszów 1999.
22. Harajda Stanisław, Łemkowskie losy, „Płaj" nr 22, wiosna 2001, Towarzystwo Karpackie, s. 173–176.
23. Jałoszewski Mariusz, Łemkowie zaczęli wygrywać, „Gazeta Wyborcza" nr 230 z 2 X 2001.
24. Jarema Włodzimierz o., O pracowniach w Galicji w XIV–XVI wieku (malarstwo ikonowe) [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, red. J. Giemza, A. Stepan, wyd. Muzeum Zamek w Łancucie i in., Łańcut 1999, s. 26–48, fot.
25. Kapralska Łucja, Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna kresów południowo-wschodnich w latach 1918–1939, Kraków 2000.
26. Kornecki Marian, Drewniane świątynie w Polsce wczoraj, dziś i jutro, [w:] W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, wyd. Stowarzyszenie Pracownia Tęczy, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, Rzeszów 2000, s. 27–33, il. bibl.
27. Kozicki Władysław, W obronie kościołów i cerkwi drewnianych. Wydawnictwo Grono C.K. Konserwatorów Galicyi Wschodniej Lwów 1913, [w:] W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, wyd. Stowarzyszenie Pracownia Tęczy, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, Rzeszów 2000, s. 1–17, fot., rys.
28. Królikowski Paweł, Działalność edukacyjna i dokumentacyjna prywatnego muzeum kultury łemkowskiej w Zyndranowej, praca dypl., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, 91 s., bibl. + aneks (dokumenty, fot.), 77 s.
29. Kruk Mirosław P., Związki południowe malarstwa ikonowego XV–XVI wieku z obszaru północnych Karpat na przykładzie tematu ukrzyżowania, [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, red. J. Giemza, A. Stepan, wyd. Muzeum Zamek w Łańcucie i in., Łańcut 1999, s. 49–72, fot.
30. Ksenicz A., Bohdan Ihor Antonycz - urodzony w Galicji, „Slavia Orientalis" nr 1/1999.
31. Kuziak Teodor, Dogasajucza watra. Opowidania i humoresky z Łemkowyny, wyd. „Nasza Zahoroda", Krynycia 2001, 153 s., fot.
32. Łemkiwskij Ricznyk 2001. Wydannia poswiaczene istoriji i kultury Łemkiw, wyd. Stowaryszynia Łemkiw, Krenycia–Lignycia 2001, 160 s., fot.
33. Łemkiwśkyj Kałendar na 2001 rik, wyd. Fundacija Doslidżennia Łemkiwszczyny, Lwiw 2000, 166 s., fot.
34. „Magury '01", rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu, SKPBWarszawa, Warszawa 2001, 171 s., fot. Zawiera:
• Załuga Aneta, Ratujmy cmentarz na Rotundzie!, s. 6–11, rys.
• Tomasik Jerzy D., Tyrolczycy w Górach Hańczowskich, s. 12–30, fot., rys., mapa.
• Piecuch Andrzej, Duszan Jurkowicz: 1868–1947, s. 31–36, bibl.
• Piecuch Andrzej, Cmentarze wojenne Duszana Jurkowicza w Beskidzie Niskim, s. 37–53, fot., bibl.
• Trajdos Tadeusz M., Z przeszłości Boguszy, s. 54–73, fot., przyp.
• Kryciński Stanisław, Latarnie na Wałaskiem, s. 74–80, fot., mapa.
• Kamińska Anna, Wałaskie, czyli pasterskie, s. 81–82.
• Wosiek Małgorzata, Łemkowskie cmentarze, s. 83–115, fot.
• Stachowiak Andrzej, Kamieniarstwo ludowe w rejonie Jaślisk, s. 116–121.
• Giedyk Justyna, Wąsowska Marta, A myśmy też tam byli, miód i wino pili. Czyli wesela na Łemkowszczyźnie wczoraj i dziś, s. 122–127, bibl.
• Kardaś Piotr, Czy rosła tu puszcza? Czyli co zmieniło się na terenie Magurskiego Parku Narodowgo w ostatnich 60 latach, s. 128–142, fot.
• Gabło Mikołaj, Ostatnia wycieczka Piotra po rodzinnym Beskidzie, s. 143–149.
• Kiełbasiński Tadeusz, Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2000 roku, w tym uzup. z 1999 r. i lat poprzednich, s. 150–161.
• Stachowiak Andrzej, Świat Łemków wg J. Nowaka (rec.), s. 162–163.
• Varia:
• Załuga Aneta, Poświęcenie kapliczki w Regetowie Wyżnym, s. 164–166, fot.
• Trajdos Tadeusz M., Suplement do artykułu „Malowidła na cokołach ikonostasów łemkowskich" z Magur '99, s. 167.
• Piecuch Andrzej, Cmentarny Szlak Pamięci Narodów, s. 167–169, fot.
• Baza namiotowa SKPB Warszawa w Regetowie, s. 170.
• Nasze Wydawnictwa - Komisja Wydawnicza SKPB Warszawa, s. 171.
35. Marszałek Edward, Osuwiska leśne na Dukielszczyźnie, „Płaj" nr 23, jesień 2001, Towarzystwo Karpackie, Warszawa 2001, s. 103–112, fot.
36. Materiały konferencji: Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza. Od Przywitania życia w Nowicy na Łemkowszczyźnie do Wielkiej harmonii we Lwowie, [w:] Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, tom IX–X, Kraków 2000.
37. Michalikowie Daria i Sławomir (red.), ŁEM. Śpiewnik łemkowski, SKPB Warszawa, Warszawa 2001, 100 s. (106 pozycji), fot., zasady wymowy gwary łemk.
38. Modrzejewski Szymon, Sprawozdanie z prac Nieformalnej Grupy Kamieniarzy w roku 2001 (Balnica, Szczerbanówka, Wisłok Wielki, Czeremcha, Lipowiec, Radoszyce, Jasiel), „Płaj" nr 23, jesień 2001, Towarzystwo Karpackie, Warszawa 2001, s. 164–179, fot.
39. Murianka Petro, Płanetnyky. Dawny i nowy werszy, wyd. Stowaryszynia Łemkiw, Krenycia–Lignycia 2001, 85 s., fot.
40. Muzyk Zbigniew, Cerkwie Sądecczyzny, Wydawn. Fundacja, Nowy Sącz 2001, 80 s., fot.
41. Muzyk Zbigniew, Cerkwie Ziemi Gorlickiej, Wydawn. Fundacja, Nowy Sącz 2001, 80 s., fot.
42. Nadolski Waldemar, Towarzystwo Turystyczne „Beskid". Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu w latach 1906–1950, Nowy Sącz 2001, 207 s., fot.
43. „Nasze Słowo - Łemkiwska Storinka", rok 2001, tygodnik, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 2001 (w języku ukraińskim i gwarze łemkowskiej). Zawiera (wybór):
• Paluch Anna, Łemkiwszczyna naperedodni III tysiaczolittia chrystianstwa,
nr 1 z 7 I.
• Szost Wasyl, Neszczodenna podija w Krynyci (Nikifor), nr 1 z 7 I.
• Koladnyky, Boh sia raźdaje, nr 3 z 21 I.
• Petro Fecica (wspomnienie pośmiertne), nr 6 z 11 II.
• P. Szafran, Łemkiwśka chronika, nr 6 z 11 II, c.d. nr 7 z 18 II, c.d. nr 8 z 25 II, c.d. nr 9 z 4 III, c.d. nr 10 z 11 III, c.d. nr 11 z 18 III, c.d. nr 13
z 1 IV, c.d. nr 16 z 22 IV, c.d. nr 20 z 20 V.
• Torźestwa 2000-littia chrystianstwa na Zachidnij Łemkiwszczyni, nr 7 z 18 II, c.d. nr 8 z 25 II.
• Gocz Fecio, Powertame do nadrukowanoho, nr 9 z 4 III.
• Ksenycz Andryj, Koneczniańsky weczirky, nr 10 z 11 III.
• Krynyćkyj S., ZUNR i Łemkiwszczyna, nr 11 z 18 III, c.d. nr 13 z 1 IV.
• Krawczuk Natalia, Ideme, ideme, draźky ne znajeme, nr 12 z 25 III.
• Stażynśkyj Jurij, Szczo znaczyt' buty Łemkom?, nr 12 z 25 III.
• Czajkanycz A., Pyśmennyćkyj kwytok Władysławowi Grabanu, nr 13 z 1 IV.
• Wozniak Seman, Smak doli - mojim smakom, nr 15 z 15 IV,
• Graban Wołodysław, Pid wiczno zelenom horom, nr 15 z 15 IV.
• Szumada Mychajło, Spadkojemci chudożnyka (Nikifora), nr 17 z 29 IV.
• Muszynka Mykoła, Łemkiwśka spiwaczka z anhelśkym hołosom (J. Doszna), nr 18 z 6 V.
• Maślej Aleksander, „Wroga organizacja"?, nr 18 z 6 V.
• OLO, Antonycza tajnu - widkryto, nr 20 z 20 V.
• Iluk Myrosław, Zustricz Łemkiw trioch krajin, nr 21 z 27 V.
• Czuchta Jarosław, Kermesz na sw. Mykołaja (Olchowiec), nr 24 z 17 VI.
• Barna Wołodymyr, Oj, Marije, Łemkyne, nr 25 z 24 VI.
• Warchił Andrij, Pro Łemkiw z wysoty ptaszynoho polotu, nr 25 z 24 VI.
• „Od Rusal do Jana" - Zyndranowa 14–15 lypnia 2001 (program), nr 26 z 1 VII.
• OLO, Koho Antonycz wtiahne u swoje mereżywo, nr 26 z 1 VII.
• Prohrama XIX „Łemkiwśkoj Watry" 2001, nr 27 z 8 VII.
• „Łemkiwśkyj Jerusałym", nr 29 z 22 VII.
• Krawczuk Natalia, Sanatorij „Watra", nr 30 z 29 VII, c.d. nr 32 z 12 VIII.
• Huk Bohdan, Szczo dali z „Od Rusal do Jana" w Zyndranowij?, nr 33 z 19 VIII.
• Huk Bohdan, Szkilnyctwo na Łemkiwszczyni - nauka wychodżennia na Kyczeru, nr 38 z 23 IX.
• (nk), Łemky perszymy choczut powernuty swoje majno, nr 40 z 7 X.
• Barna Wołodymir, Intelihent łemkiwśkoji proby (P. Fecica), nr 41 z 14 X, c.d. nr 42 z 21 X.
• Madzelan Seman, A lis jak szumiw, tak szumit, nr 44 z 4 XI.
• Winnićka Anna, „Magicznyj swit Łemkiwszczyny", nr 48 z 2 XII.
• Pecuch Mirko, Barokowi duchowni pisni z Łemkiwszczyny, nr 50 z 16 XII.
• Masłej Ołeksandr, Uhryń - moja Łemkiwszczyna, nr 51 z 23 XII, c.d. nr 52 z 30 XII.
• Masłej Ołeksandr, Chto koho łutsze?, nr 52 z 30 XII.
44. Olszański Tadeusz A., Koniec zabytkowej kaplicy w Regetowie Wyżnim, „Płaj" nr 23, jesień 2001, Towarzystwo Karpackie, Warszawa 2001, s. 206–208, fot.
45. Pyrtej Petro, Słownyk łemkiwśkoj howirky (materiały do słownika), z archiwum „Kyczery", Legnica–Wrocław 2001, 346 s.
46. Pytlakowski P., Łemko szuka grobów, „Horyzonty Krakowskie" nr 11–12/1999– 2000, Kraków 2000.
47. Repega Nestor, Misce pry stoli, wyd. Stowaryszynia Łemkiw, Krenycia–Lignycia 2001, 76 s., fot.
48. Rucka Barbara, Szlakiem cerkwi. Przewodnik po Gminie Uzdrowiskowej Krynica i okolicach, wyd. Gmina Uzdrowiskowa Krynica, Krynica 1999, wersja jęz. polska i angielska, stron 48 (bez numeracji), fot., bibl.
49. Skowroński Maciej, Komski Arkadiusz, Skowrońska-Wydrzyńska Agata, Cerkwie Bieszczadzkie, Wydawn. Fundacja, Nowy Sącz 2001, 80 s., fot.
50. Smoleński Paweł, Pochówek dla rezuna, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2001, 162 s.
51. Stachowiak Andrzej, Łemkowskie krzyże kamienne w dolinach Bielczy i górnej Jasiołki, „Płaj" nr 23, jesień 2001, Towarzystwo Karpackie, Warszawa 2001, s. 113–120, fot., mapa.
52. Stachowiak Andrzej, Skąd Ukraińcy i Łemkowie w północnej Wielkopolsce?, „Płaj" nr 23, jesień 2001, Towarzystwo Karpackie, Warszawa 2001, s. 209–210.
53. Stępień Stanisław, Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej i w czasach współczesnych (do roku 1998), [w:] Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, wyd. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, tom 4, pod red. Stanisława Stępnia, Przemyśl 1998, s. 339–370, przyp.
54. Subik Piotr, Beskid Niski. Przewodnik, Wydawn. „Roksana", Krosno 2000, 168 s., fot., mapy, bibl., przyp.
55. Szanter Zo.a, Opis Dekanatu Jaśliskiego sporządzony w 1761 roku przez księdza dziekana Aleksandra de Unichow Stebnickiego, parocha w Szklarach, [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, red. J. Giemza, A. Stepan, wyd. Muzeum Zamek w Łancucie i in., Łańcut 1999, s. 340–361.
56. Ślęzak M., Problem identy.kacji narodowej Ukraińców na Łemkowszczyźnie (i Podlasiu), [w:] Między Polską a Ukrainą, red. M. Malinowski, D.Wojakowski, Rzeszów 1999.
57. TAO, Antropolog kulturowy o Łemkach (rec.: Jacek Nowak, Nazywają ich Łemkami, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", Kraków 2000), „Płaj" nr 22, wiosna 2001, Towarzystwo Karpackie, s. 194–195, fot.
58. TAO, Zarys dziejów Mszany (rec.: Maria Starczak-Wawryczyn, Seło Mszana na Łemkiwszczyni. Istorycznyj narys, wyd. SFUŁO, Lwów 2000), „Płaj" nr 22, wiosna 2001, Towarzystwo Karpackie, s. 193, fot.
59. Telep Stefan, Zapomniana ziemia. Malarstwo, Wydawn. „GraFion", b.m.w., b.r.w. (2001).
60. Tondos Barbara, O ochronie malarstwa cerkiewnego w latach 1944–1980 (w Polsce południowo-wschodniej), [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, red. J. Giemza, A. Stepan, wyd. Muzeum Zamek w Łancucie i in., Łańcut 1999, s. 177–194, fot.
61. Twórczość Bohdana Ihora Antonycza, [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, red. S. Kozak, tom 10, Warszawa 2000.
62. „Watra", kwartalnik, Zjednoczenie Łemków w Polsce, Gorlice–Bielanka 2001, nr 1(32) siczeń 2001. Zawiera (wybór):
• (psz), IV Zjizd Obiednannia Łemkiw, s. 3.
• Uchwała IV Zjazdu Zjednoczenia Łemków. Gorlice, 2 grudnia 2000 r., s. 4.
• Łopata Pawło, Josyf Sembratowycz (Do 100-riczczia z dnia smerty), s. 9–10.
• Szafran Iwan, Nasza neszczasna łemkiwśka dola, s. 9–10; c.d. nr 2–3(33–34), s. 10–11; c.d. nr 4(35), s. 11; c.d. w „Watrach" z 2002 r.
• Kowalśka Lidia, Konferencija pro prawa nacjonalnych menszyn, s. 13.
• Łemkiwska chronika, s. 22–23; c.d. nr 2–3(33–34), s. 22–23; c.d. nr 4(35), s. 30–31, fot.
63. „Watra", j.w., nr 2–3(33–34) kwiteń–łypeń 2001. Zawiera (wybór):
• (p.sz), Piw roku dijannia Hołownoji Uprawy OŁ IV kadenciji, s. 2, fot.
• Tożsamość narodowa Łemków, s. 3–4; c.d. nr 4(35), s. 5–6; c.d. w „Watrach" z 2002 r.
• Powaznyk P., Pro Watru '2000 pysały, s. 8–9.
• Ka, Deń Antonycza na Łemkiwszczyni, s. 21, fot.
64. „Watra", j.w., nr 4(35) żowteń 2001. Zawiera (wybór):
• (p.sz), Żdyńska „Watra 2001", s. 1–3, fot.
• Powitanie przew. Zjednoczenia Łemków Stefana Hładyka na Watrze w Zdyni 21 lipca 2001, s. 4, fot.
• Semeniuk Stepan, Do pytannia zachidno-ukrajinśkych plemen , s. 7–8, przypisy.
• Łeszko Iwan, Jich zberehła wira, s. 10; c.d. w „Watrach" z 2002 r.
• Witajemo Juwilariw (Kyr. Adama Archyepyskopa Peremyśkoho i Sancziwśkoho i in.)
• Powaznyk Petro, Chto koho rozdilaje?, s. 27–29.
65. Witko Andrzej, Drewniane świątynie skarbem Kościoła, [w:] W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, wyd. Stowarzyszenie Pracownia Tęczy, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, Rzeszów 2000, s. 19–26, przyp.
66. „Zahoroda", kultura, historia i zabytki Łemków w Polsce. Kwartalnik Towarzystwa Muzealnego w Zyndranowej, nr 1(28) 2001. Zawiera (wybór):
• Maksymowycz Władek, Spomyny Łemkiw (c.d. z nr 4(27) z 2000 r.), s. 5–11.
• Pomer Mychajło Donskyj, s. 12–13, fot.
• Posmertny spomyny (pamiaty Petra Fecicu), s. 14–15, fot.
• Szwahła Ja., Do żurnału „Zahoroda" (o nowych wydawnictwach), s. 16,
• Starzyński Jerzy, Tuha (wspomnienia), s. 17–18.
• Chudyk Aleksander, Za chlebem do biedniejszych. Moje „szmuglerskie" przygody na Słowacji, s. 19–24.
• P. Łem., Łemky - juwilare na Ukraini (Andrzej Barna z Radocyny), s. 25, fot.
• Kohut Petro, Mołodyj patriot Łemkiwszczyny (Włodzimierz Szurkało z Radocyny), s. 26, fot.
• Grad Zdzisław, Jak zostałem miłośnikiem Łemkowszczyzny, s. 32–33, fot.
• Gocz F., Z podorożnych zapyskiw, s. 35–38, fot.
• Bowanko Tańka i Hryc, O zaczaruwanych y zaklatych hroszach w horach Karpatach na Łemkowyni, s. 40–42.
• Zwoliński Jarosław, Czy istniało Jaworzno II?, s. 44–48, ryc.
67. „Zahoroda", j.w. nr 2(29) 2001. Zawiera (wybór):
• Zwoliński Jarosław, Rusala - już 10-te!, s. 4–5.
• Maksymowycz Władek, Spomyny Łemkiw. Rozmowa piata (c.d. z nr 1(28) 2001), s. 6–11.
• Zwoliński Jarosław, Rozstajeme sia z bohateramy „Spomyniw Łemkiw", s. 12; dopisek od Redakcji „Zahorody", s. 13, fot.
• Wnuczka Kateryna, Did i wnuka (wspomnienia), s. 14–20; dopisek: Petro Kohut, Łemkiwsky doli, s. 21.
• Starzyński Jerzy, Doczka silskoho pysaria (z Binczarowej), s. 22–25, fot.
• Kyrpan Petro, Pańcio Mychał, Z zapysiw i opowidań z seła Tylowa, s. 26–31.
• Kowalczuk Wasyl, Łemky: trahedia w centri jewropy na tli „Wełykoj peremohy", s. 36–38.
• Szurkało W., Kermesz w Zyndranowi, s. 41.
• Petro Łem., Juwilej patriota Łemkiwszczyny, s. 42–43, fot.
• Gabło Nykołaj, Wszelaky dumky i besidy, s. 48–50.
• Goczowie, Pamiaty Maryi Stefanowskoj, s. 56–57, fot.
68. „Zahoroda", j.w. nr 3(30) 2001. Zawiera (wybór):
• Dziadyk W., Desiate Rusala, s. 5–6, fot.
• M-ka, Juwilejne swiato u Zyndranowi, s. 7–8, fot.
• Tyłycz Ihor, Od Rusala aż do Jana, s. 9–10, fot.
• Kohut P., Ohnysko, s. 13–14, fot.
• Archiepiskop Władyka Adam. Juwilej żytia 75-rokiw, s. 15–16, fot.
• Kyrpan Petro, Pancio Mychał, Perechid na prawosławije w Tylowi, s. 18–21.
• Kyrpan Petro, Na pochoroni w Pancia Mychajła, s. 21–22.
• Szwahła Ja., Doroha do domu, s. 23–25.
• Madzik I., Karpaty w ruinach. Moi uwahy po podoroży po Łemkowyni, s. 26-27, rys.
• Kyrpan Petro, Baran (Szafran) Maria, Jak sia zberały na Łemkowyni koło Dukli, s. 35–36.
• JaZ, Oseredok Kultury Prawosławnoj w Horłyciach, s. 37.
• Zwoliński Jarosław, W horach barz hyrmiło, s. 38.
• Kohut Petro, Łehendy, s. 41–42.
• Pomer Mychajło Kostyk, s. 47–48, fot.
69. „Zahoroda", j.w. nr 4(31) 2001. Zawiera (wybór):
• Petro z Gładyszowa, Desiaty Rusala, s. 4–5.
• Zwoliński Jarosław, Łemkiwska „Tworcza Osin" w Ruski Bursi w Horłyciach, s. 6–9.
• Petro Łem., O „Tworczyj Oseny" pyszut z Ukrajiny, s. 9–10.
• Dziadyk W., „Kyczery" mynuło 10 rokiw. Hrajte nam hudaky..., s. 20–22, fot.
• Zhadajme Juwilariw - Adam Barna, s. 23–25, fot., bibl.; • Teodor Kuziak, s. 28–29, fot.
• Sztefan Tełep - nowyj łemkiwskyj artysta malar, s. 33–34, fot.
• Kyrpan Petro, Pancio Mychał, Do Awstryi w czas perszoj świtowoj wojny, s. 35–40.
• Kyrpan Petro, Łemkiwske idło, s. 51–52.
70. Ziembolewski Zbigniew, W morzu nienawiści, Krosno 2001, 100 s., bibl.
71. Żychiewicz T., Pogranicze narodowości, obyczajów, kultur i wyznań • rzymokatolicy, unici, protestanci, prawosławni na ziemiach Rzeczypospolitej, „Horyzonty Krakowskie" nr 11–12/1999–2000, Kraków 2000.

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL:http://lemko.org/polish/tadeusz.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org


LV Productions
c/o Walter Maksimovich
3923 Washington Street,
Kensington MD 20895-3934
USA
© LV Productions 
Originally Composed: January 6th, 2003
Date last modified: