Siedzą w środku Jakiw Koban i Motrena Koban (moji pradziadkowie). Ich dzieci: Maria Koban (Kuziak) - moja babcia po matce (siedzi przy ojcu), Dmytro Koban (siedzi przy matce po lewej stronie), Melania Koban (stoji pierwsza z prawej) i Jewhenia Koban (stoji druga z prawej). Stoją po lewej stronie dwie siostry mojego dziadka (po ojcu) - Sandra Oleśniewicz (pierwsza z lewej) i Maria Oleśniewicz (druga z lewej).Seated in the center are Yakiv Koban and Motrena Koban (my great grandparents). Their children: Maria Koban (Kuziak) - my grandmother on the mother's side (seated by her father), Dmytro Koban (seated by his mother), Melania Koban (standing first from the right) and Yevhenia Koban (standing second from the right). Standing on the left are two sisters of my grandfather on the father's side - Sandra Olesniewicz (first from the left) and Maria Olesniewicz (second from the left).

Acknowledgements

Material contributed by Oleksandr Olesnevych of Lviv on July 6th, 1999.


Icon Return to the Lemko Home PageDocument Information

Document URL: http://lemko.org/history/exhibit/index_1.html/


Original page design and layout by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org


Copyright © LV Productions, Ltd. All rights reserved.


LV Productions

Originally Composed: Tuesday July 6th, 1999.
Date last modified: January 10th, 2008