Jak w Woodstock
Wetrajte domiw! Wertajte na Watru!


Wieloletnią tradycją Watry jest ... towarzyszący jej deszcz. Nie było praktycznie spotkania bez ulew, a normalnym widokiem jest brnięcie po kostki w błocie, w zmoczonych ubraniach, co nasuwa mimowolne skojarzenie ze scenami z pamiętnego mityngu w Woodstock. Zapobiegliwi uczestnicy, jak to
na biwaku, przywożą gumiaki i peleryny.
- I my także mamy swój Woodstock - żartował Dymitr Rydzanicz, wójt gminy Uście Gorlickie, zamieszkały w pięknej willi w pobliskim Kwiatoniu, uczestnik wszystkich dwudziestu Watr, wcześniej organizowanych w Czarnej, Hańczowej, Bartnem, a dopiero od 1990 r. w Zdyni. Kiedyś Dymitr rozbijał dla swych dzieci namiot, ale teraz wydoroślała już dziatwa nocuje w domu, w obawie przed wilgocią i nocnym chłodem.
Lipcowe deszcze ani razu nie zdołały zagasić watry, ogniska symbolizującego szczęście rodzinne, połączenie, zjednoczenie, miłość i nadzieję. Szef komitetu organizacyjnego Stefan Hładyk, jak i starosta Watry Jacek Stawiski, w ostatnich dniach spali po kilka godzin na dobę, aby jak najlepiej przygotować pole biwakowe, całe zaplecze. Już od środy witają w Zdyni każdego przybysza osobiście:
- Wetrajte domiw! Wertajte na Watru!
Stali bywalcy Watry nie wyobrażają sobie lipca bez udziału w tej otwartej, plenerowej imprezie umożliwiającej podtrzymanie więzi kulturowych społeczności łemkowskiej. Wygodniejsi zamieszkali w ośrodkach wypoczynkowych w Wysowej, w schronisku w Radocynie, w gorlickim hotelu "Lipsk". Zdecydowana większość w namiotach i przyczepach kempingowych.
Na zdjęciu: Działacze łemkowscy – Piotr Wasula (z lewej) i Wacław Szlanta.
Tekst i fot. (leś)


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/wood.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: