Jerzy Lesniak - Dziennik Polski


Misterium i zabawa1. Gdy Łemkowską Watrę zainaugurował hymn zbratania „Hory, nasze hory...” odśpiewany przez „Łemkowyna” ze Lwowa, popłynęła wtedy ukradkiem niejedna łza wzruszenia
2. Zabawa i misterium: a scenie królowała młodość i taniec, łącznie przewinęło się na niej 900 wykonawców i 40 zespołów
3. Występy, mimo tradycyjnych już opadów deszczu, zgromadziły liczną widownię
4. Liderzy Zjednoczenia Łemków udekorowani odznaczeniami państwowymi – to znak, że Rzeczpospolita docenia ich trud na rzecz zachowania tożsamości narodowej i wzajemnego pojednania
5. Watra dała okazją do prezentację folkloru i...urody łemkowskich dziewcząt witających gości pięknym uśmiechem: wetrajte domiw, wetrajte na Watru!
6. Ogień Watry płonął nieustannie: przez trzy dni Zdynia była światową stolicą Łemków
7. Starsze pokolenie z rozrzewnieniem przyglądało się krowim zaprzęgom, z jakich ich dziadowie korzystali dawniej w gospodarstwach w Beskidzie Niskim
8. Na masztach sąsiadowały ze sobą dwie flagi: polska i ukraińska
9. Najbardzoej zapracowany człowiek w Zdyni: starosta Watry Jacek Stawiski z konferansjerką Natalią
10. Powodzeniem cieszyło się specjalne, z okazji Watry, wydanie „Dziennika Nowosądeckiego” rozprowadzane przez pracowników Urzędu Pocztowego z Uścia Gorlickiego: naczelniczkę Halinę Harkawy i Janusza Sztabę
11. Rodzina Urdów i Wawrynów przyjeżdża na Watrę, od samego początku, od 20 lat
12. Płaskowyż nad Zdynią mienił się kolorami tysięcy namiotów
13. W miniony weekend, w Beskidzie Niskim, wszystkie szlaki (o czym świadczyło dwujęzyczne oznakowanie na drogach) prowadziły na Łemkowską Watrę
14. Powodzeniem cieszyła się łemkowska kuchnia regionalna: z pierogami ukraińskimi i kiesełycią z ziemniakami
15. Tu żyli nasi ojcowie i dziadowie – pokazywali na olbrzymiej mapie Łemkowszczyzny przybyli z USA i Kanady
16. Wielu z uczestników przybrało z okazji Watry odświętne stroje ludowe, w dawnym miejscu narodowych i religijnych waśni, można dziś przeżywać radość z różnic i odrębności narodowych
17. Znanego działacza łemkowskiego, Aleksandra Maśleja, kiedyś starostę na Watrze, nie odstępowały piękne dziewczyny
Fot. Jerzy Leśniak


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/watra2002.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 17th, 2002
Date last modified: