Petro z Krynicy

30 lat pracy twórczej obchodzi Piotr Trochanowski (Petro Murianka), poeta i tłumacz z Krynicy, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Besida", współpracownik „Roczników łemkowskich". Jak sam wylicza napisał ok. 500 utworów i publikacji. Jest poliglotą: przekłada poezję i prozę z języków słowiańskich (tłumaczy literaturę polską, ukraińską, rosyjską, białoruską, serbo-łużycką, kaszubską, słowacką, serbską) na łemkowski.
Piotr ma 55 lat, urodził się w 1947 r. na Ziemiach Zachodnich. Jego rodzice pochodzili z Binczarowej, skąd podczas akcji Wisła zostali wywiezieni na Ziemie Zachodnie.


[po lewej stronie Natalia Graban z Krenicy....a ten wąsaty to ON, Murianka!]

W 1976 r. wraz z matką przeniósł się do Bielanki, do brata Jarosława, który od 1969 r. był i jest nadal kierownikiem muzycznym Zespołu Pieśni i Tańca „Łemkowyna”.
W 1982 r. Trochanowski osiadł w Krynicy. W 1983 r. był współorganizatorem pierwszej Łemkowskiej Watry w Czarnej. Od lat działa w Fundacji Wspieranie Kultury Łemkowskiej. Prowadzi także chór, przy cerkwi św. Włodzimierza, uczy religii i języka łemkowskiego w szkole podstawowej i gimnazjum, wystawia z młodzieżą sztuki i przedstawienia teatralne.
Obecnie ma na warsztacie autobiografię pisaną prozą i monografię wsi przodków Binczarowej.
(leś)

Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/trochan.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 17th, 2002
Date last modified: