Powrót poety

Podczas tegorocznych Dni Gorlic w Muzeum Regionalnym PTTK w otwarto stałą ekspozycję poświęconą życiu i twórczości Bohdana Ihora Antonycza (1909-1937), wybitnego poety z kręgu kultury ukraińsko-łemkowskiej, który urodził się we wsi Nowica w Beskidzie Niskim. Antonycz jest porównywany przez krytyków do Juliusza Słowackiego, a jego utwory za dzieła najwyższej próby.
W uroczystości otwarcia uczestniczył ambasador Ukrainy w Polsce Dymitr Pawłyczko dziękując gorliczanom za pamięć o wielkim poecie. W darze ambasador przekazał kilka unikalnych wydań poezji Antonycza oraz zdjęcie ojca poety.
Ambasador i inni goście podkreślali, że Antonycz stworzył podstawy współczesnej liryki ukraińskiej, wyrosłej w oparciu o kulturę Łemków, którzy żyli w okresie II Rzeczpospolitej w Małopolsce. Uczył się w gimnazjum w Sanoku, a potem studiował polonistyką i slawistykę na Uniwersytecie Lwowskim. Debiutował jako student tomem poezji "Przywitanie życia". Następne jego zbiory nosiły tytuły: "Trzy pierścienie", "Księga Lwa", "Zielona Ewangelia" i "Obroty". Podmiotem lirycznym jego wierszy jest zwykle przyroda, ujmowana zmysłowo. Współczesny krytyk Ignacy S. Fiut widzi w Antonyczu patrona poezji ekologicznej.
Bohdana Ihora Antonycza historycy literatury klasyfikują blisko imażynizmu: kierunku uznającego za najważniejszy składnik przekazu poetyckiego - obraz oraz zagubionego samotnego bohatera, niechętnego współczesnej cywilizacji. Czołowym przedstawicielem imażynizmu był Siergiej Jesienin.
(leś)


Watra 2002

Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/powrot.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 16th, 2002
Date last modified: