Gra w koszykówkę, jeździ na rowerze

Mitrat spod Góry Parkowej

KRYNICA. Grekokatolicy i katolicy korzystają w zgodzie i tolerancji z jednej świątyni

Trwają – od niedzieli do środy – święta wielkanocne wyznawców obrządku wschodniego. Proboszcz parafii grekokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ks. mitrat Jan Pipka odprawia codziennie uroczyste msze i spotyka się z parafianami.


- Mam około 400 „owieczek”, głównie ludność łemkowską – mówi mitrat. – Z satysfakcją obserwuję pewien renesans religijności. W Krynicy przebywam od 2,5 roku, wcześniej zawiadywałem ośrodkiem rekolekcyjnym w Komańczy. Święcenia kapłańskie otrzymałem w 1984 r., studiowałem na KUL teologie, prace magisterską broniłem z zakresu prawa kanoniczego.
Mitrat Pipka urodził się w 1960 roku w Szczecinku w Koszalińskiem. Rodzice w ramach akcji „Wisła” zostali w 1947 r. wysiedleni z Lubaczowa. W rodzinne strony powrócili w latach sześćdziesiątych.
Poza obowiązkami duszpasterskimi mitrat zajmuje się namiętnie zbieractwem rzeźb ludowych, obrazów. W szkole nr 1 w Krynicy gra z młodzieżą w koszykówkę: ma ku temu dobre warunki, mierzy 185 cm wzrostu. Jeździ też na rowerze oraz na nartach, na stokach słotwińskich i Jaworzyny. Latem powraca do Komańczy, aby prowadzić młodzieżowy ośrodek „Sarepta”.
Mitrat chwali swoich parafian, którzy – prz pomocy współbraci z USA i Kanady - w latach 1997-2000 dużym nakładem kosztów i wielkim wysiłkiem przywrócili dawny wygląd wybudowanej w 1872 r. cerkwi, odnowili jej piękne wnętrze, wykonali nowy ikonostas, naprawili dach i rynny, a na frontowej ścianie odtworzyli postacie świętych Apostołów i słowa modlitwy.
- Świątynia jest użytkowana wspólnie z katolikami rzymskimi, przy zachowaniu odmienności liturgicznej. Stara dobra w tym terenie tradycja wzajemnej tolerancji i poszanowania inności jest podtrzymana – mówi mitrat.Na zdjęciach:
1. Mitrat Pipka jeździ na rowerze, gra w koszykówkę...
2. Ze świątyni z Krynicy Dolnej korzystają grekokatolicy i katolicy.
2. Najnowszy w Polsce ikonostas (wykonany pod koniec lat 90.) zachwyca swoim pięknem.
Tekst i fot. Jerzy Leśniak


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/pipka.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 16th, 2002
Date last modified: