Pamiętają
W okresie Watry Łemkowie składają symbolicznych wiązanek kwiatów na mogile swojego "ziemlaka" Nikifora (dla Łemków Epifana Drowniaka) w Krynicy oraz przy pomnikach sławnych przodków: Bohdana Ihora Antonycza w Nowicy, Jakowa Dudry w Łosiu oraz poległych partyzantów i żołnierzy rodem z Łemkowszczyzny, walczących we kampanii wrześniowej 1939 r., w krwawej bitwie o Przełęcz Dukielską i szeregach 2 Armii Wojska Polskiego, w tym wielu kawalerów Virtuti Militari. Historycy przypominają, że próba zawiązania sotni UPA w rejonie Beskidu Niskiego nie zyskała poparcia ludności łemkowskiej.
(leś)


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/pam.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: