Olek gra na puzonie

Jednym z najaktywniejszych działaczy Zjednoczenia Łemków, organizacji zrzeszającej około tysiąca członków i mającej swoją siedzibę w Gorlicach, jest Aleksander Maślej.
To ciekawa postać. Z wykształcenia technik i muzyk (znakomicie gra na puzonie i lubi śpiewać - praktykował w chórze). Kiedyś pracował jako kierowca autobusu we Wrocławiu, a później był energetykiem i mechanikiem w gorlickim Państwowym Ośrodku Maszynowym. Od kilku lat pracuje na własny rachunek, prowadzi prężną firmę budowlaną, która zdobywa kontrakty nawet w Niemczech.
Żona pana Aleksandra jest lekarzem - stomatologiem, syn uczęszcza do szkoły podstawowej.


Na zdjęciu: Aleksander Maślej.
(leś)


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/olek.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: