Na zdjęciu: Na skrzyżowaniach szos Beskidu Niskiego w związku z Watrą pojawiły się dwujęzyczne drogowskazy: polskie i ukraińskie.
Fot. (leś)


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/napis.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: