Zbiorowe misterium
Bywalcy Watry obserwują ciekawą ewolucję tej sztandarowej wśród Rusinów imprezy: rośnie poziom artystyczny występujących zespołów, przybywa młodzieży, ubywa natomiast dawnego, pionierskiego romantyzmu. Jedno pozostaje niezmienne: zbiorowe misterium, w jakim uczestniczy każdy, bez względu na wiek i przynależność państwową Łemko, Bojek, Hucuł czy Polieszczuk.
(leś)


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/mister.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: