Krótko


Poprosił o kosę

Na jednej z poprzednich Watr gościł Jerzy Kowalczyk, który przyleciał tu z Yonkers spod Nowego Jorku, emerytowany drukarz (pracował w drukarniach polonijnego "Nowego Świata" i później w nowojorskim "Daily News"). Gdy wysiadł z taksówki poprosił o kosę, aby własnoręcznie usunąć wybujałą trawę na grobie dziadków na cmentarzu w Gładyszowie.

Studeńka i Sianiczok

Przez estradę w Zdynii w ostatnich 12 latach przewinęło się kilkanaście tysięcy wykonawców. W notesie reportera „Dziennika” zachowały się ich dźwięczne nazwy: "Beskyd", "Wesnianka", "Wertep", "Studeńka", "Paciurky", "Łemczatko", "Kałynowa Sopiłoczka", "Sianiczok", "Dżereło" i "Dziwnoczok".

"Studenka" z Kalusza, I-F. (czesć)


„Kyczera” z Legnicy


Od lat na Watrę z Legnicy przyjeżdża zespół folklorystyczny "Kyczera", prowadzony przez Jerzego Starzyńskiego, historyka (absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego), autora opracowań historycznych o Łemkach. W Legnickiem żyje ok. 12 tys. Łemków.
Ponad 50 tysięcy

Według szacunkowych danych w Polsce żyje 50-60 tys. Łemków (Rusinów). W Krakowie, Wrocławiu i Legnicy są liczni przedstawiciele inteligencji, z tytułami profesorskimi, lekarze, prawnicy. Dla nich bardzo ważne jest podkreślanie tożsamości i chronienie jej przed rozpłynięciem się wśród narodowości polskiej, słowackiej i ukraińskiej, a także w USA i Kanadzie.

Ambasador

Głównym ambasadorem kultury łemkowskiej nazywany jest istniejący od 1969 r. zespół "Łemkowyna", skupiający 60 członków, kierowany przez wiele lat przez Jarosława Trochanowskiego. W ostatnim okresie serię imprez kulturalnych ("Wiosna na Łemkowynie", wystawy plastyczne, konkursy potraw kuchni łemkowskiej) organizuje Stowarzyszenie "Ruska Bursa" z Gorlic. Duży wkład w kultywowanie kultury łemkowskiej ma również Biblioteka Publiczna w Krynicy, z którą współpracuje Władysław Graban, tutejszy poeta łemkowski, [poprzedni] wydawca pisma "Zahoroda".

W. Graban z rodziną, 2002.


(leś)


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/krotko.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: