Zdynia - czekaj na mnie

W łemkowskiej odmianie nazwy Zdynia (Żdynia znaczy "czekaj na mnie") jest jakiś symbol. Czekaj przy ognisku, ogrzej się miłością do współziomków, zadumaj nad losem tego narodu. Nie zapomnij, że jesteś Łemkiem, członkiem grupy etnicznej, narodu, który nie ma swojego państwa, ale ma swój język, kulturę, historię. Temu właśnie służy Święto Kultury Łemkowskiej – Watra.Potomkowie Daków, Traków, Białych Chorwatów, Rusinów, Wołochów zachowali swoją odrębność kulturową dzięki językowi i religii. Teraz zjechali do Zdyni złaknieni ujrzenia ziemi ojców i dziadów, krajobrazu potrójnych krzyży malowniczych zboczy Lackowej, Kiczory, Żdżaru, Suchej Homoli, Ubocza.Na zdjęciu: Lackowa – magiczna góra Łemków.
Tekst i fot. (leś)


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/czekaj.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: