Odnawiają cmentarze

Gmina uzdrowiskowa Krynica pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego 34,5 tys. zł na odrestaurowanie zabytkowych cmentarzy łemkowskich położonych przy cerkwiach. Dotacja stanowi około połowy całej potrzebnej na ten cel sumy.
Na terenie gminy znajduje się 10 prawosławnych cerkwi. W latach ubiegłych wytyczony został Szlak Cerkwi Łemkowskich. Dokonano tego przy współudziale funduszy z Fundacji im. Stefana Batorego. Wydano wtedy dwujęzyczny przewodnik zatytułowany “Szlakiem cerkwi”. Przy każdym obiekcie zabytkowym postawiono tablicę informacyjną zawierającą opis zabytku i szlaku.

Hanczowa

(leś)


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/cmen.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: