Cerkiewki – nasza chluba

Starosta gorlicki, dr Andrzej Welc:
- Chlubimy się wielokulturowością naszego regionu. Wspieramy naukę języka łemkowskiego i wprowadzanie dwujęzycznych drogowskazów w okresie Watry. Piękne cerkiewki są znakiem rozpoznawczym powiatu gorlickiego, naszą chlubą. Władze powiatu są w stałym kontakcie z organizacjami łemkowskimi. Podstawowa cechą tych stosunków jest wola współpracy, poczucie zgody, porozumienie, klimat dialogu i poszanowanie prawa.
Na zdjęciu: Cerkiew w Hańczowej.

Tekst i fot. (leś)Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/cerkiew.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: